<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

LØRN.TECH

We are a lifelong learning company that finds, records, and distributes knowledge about new Norwegian innovation cases.

Go to university Listen to podcasts
lorn-subjects-front-800px3-768x764
A GUIDE TO LØRN

What you get with your membership

Right IconFree access to more than 1.000 premium courses
Right IconAccess to your own analytics platform
Right IconUnlimited blockchain certificates
Right IconChat support
Right IconFree access to featured courses
Start your free 14-day trial
99 NOK/month after 14 days. Cancel anytime.

   0965_210413_OCEANTECH_Martin Fuhr Bolstad_18_drawColor

   #0965: OCEANTECH: Martin Fuhr Bolstad: Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

   I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med prosjektdirektør i Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad. Martin og Silvija utforsker hvordan eksisterende teknologi kan settes i arbeid for å sikre trygg ferdsel på sjøen gjennom samarbeid og samhandling. Vi lærer om hvordan Redningsselskapet gjennom den Digitale Redningsskøyta bygger et økosystem der samling og deling av data står sentralt. I tillegg til å drive bedre prediksjon av hvilke varsler og data som Redningsselskapet må agere på muliggjør plattformen innovasjon og tjenesteutvikling av næringsaktører.

   Listen to podcast
   university-badge700

   Lørn University

   Listen to podcasts and get blockchain certified diploma that you can add to your CV

   Go to Lorn.university
   listen-to-lornpodcast-700

   Playlist March 2021

   Here we have selected 31 podcasts we thought you should listen to this month

   Listen here

   Partners

   Lørn.blog

   Hvorfor vi heier på "T-shaped LØRNERS"

   Vi lever i en verden som preges av rask endring. Det kreves at vi mestrer nye måter å arbeide på, med stadig nye verktøy. Men spesialisering er fremdeles ekstremt viktig, også i dagens skiftende false

   Clubhouse: Læring og arbeid i den nye normalen

   Hvordan skal vi lede, hvordan skal vi jobbe og hvordan skal vi utvikle oss i fremtiden? Hvordan skal vi forholde oss til livslang læring i fremtiden?   Tirsdag klokken 19 møter Silvija seres false

   Build skills and earn certificates

   At LØRN we believe that through education, everyone has the power to change their lives, for the better. We want everyone to start their own learning journey so we release new courses every week  to false

   Forbrukerens kamp

   Fobrukerens kamp             Finn Myrstad deler sine tanker om hans jobb i Forbrukerrådet, digitale tjenester og utfordringene rundt personvern. Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester i false

   Den nye folkehelsen

   Folkehelsen og helsedata             Gerhardsen som forteller om sitt arbeid, folkehelsen og muligheter og utfordringer innen helseteknologi og helsedata. Gerhardsen er generalsekretær for false

   Hverdagsdemokrati i møbler

   Hverdags-demokrati i møbler       Med ekstremt fokus bærekraftighet og kommersiell vekst har Jan Christian Vestre igangsatt en fremtidsfokusert bevegelse i norsk industri. Vestre, født i Haugesund, false
   ALL BLOG POSTS