<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

LØRN.TECH

We are a lifelong learning company that finds, records and distributes knowledge about new Norwegian innovation cases.

Go to university Listen to podcasts
lorn-subjects-front-800px3-768x764

WOMEN IN TECH 2021

DIGITAL CONFERENCE ON FACEBOOK LIVE AND YOUTUBE

March 8th 2021: 5pm

 

Sign up for free Vote here
utsikt-4
   0946_210127_210212_Magnus Skontorp_18_drawColor

   #0946: Verdien ved å endre seg

   I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teamleder for Visma.net ERP, Magnus Skontorp. Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, som i tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! I samtalen utforsker Silvija og Magnus både digital transformasjon og endringsledelse, hvor Magnus forteller om viktigheten av å konstant tenke og planlegge for fremtiden. Endringer skjer nemlig enten man liker det eller ikkeog Magnus legger derfor vekt  at man  synliggjøre verdien til den eller de som blir påvirket av endringene 

   Listen to podcast
   university-badge700

   Lørn University

   Listen to podcasts and get blockchain certified diploma that you can add to your CV

   Go to Lorn.university
   listen-to-lornpodcast-700

   Playlist February 2021

   Here we have selected 28 podcasts we thought you should listen to this month

   Listen here

   Partners

   Lørn.blog

   Forbrukerens kamp

   Fobrukerens kamp             Finn Myrstad deler sine tanker om hans jobb i Forbrukerrådet, digitale tjenester og utfordringene rundt personvern. Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester i false

   Den nye folkehelsen

   Folkehelsen og helsedata             Gerhardsen som forteller om sitt arbeid, folkehelsen og muligheter og utfordringer innen helseteknologi og helsedata. Gerhardsen er generalsekretær for false

   Hverdagsdemokrati i møbler

   Hverdags-demokrati i møbler       Med ekstremt fokus bærekraftighet og kommersiell vekst har Jan Christian Vestre igangsatt en fremtidsfokusert bevegelse i norsk industri. Vestre, født i Haugesund, false

   Utdanning for alle

   Utdanning for alle     Leder i Akademikerne, Kari Sollien, forteller om viktigheten av livslang læring, tverrfaglig samarbeid og hvordan teknologien kan hjelpe oss med læring. Samtalen belyser også false

   Alle må lære mer hele livet, men hvordan?

   Alle må lære hele livet, men hvordan?     Et sterkt rettferdighetsinstinkt, jobber grundig og sannvittighetsfullt, og er nok egentlig litt for utålmodig til å være politiker.   Slik beskriver vil false

   Politiske løsninger og retnings-alternativer for samfunnet

   Politiske løsninger og retnings-alternativer for samfunnet Vi legger en litt annerledes sommer bak oss, og ønsker høstens farger og litt kjøligere morgen velkommen, med både nye muligheter, og false
   ALL BLOG POSTS