<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Our team lives to LØRN and loves to LØRN

web-møte2-300x210

Vi er en team som elsker å samle og dokumentere de beste innovasjonshistoriene fra hele Norge.

Bli med i vårt utvidet team.
Enten som partner, så vi kan hjelpe deg å fortelle dine historier.
Eller som LØRN student, så du kan lære sammen med oss, og vis læringssertifikat for din LØRNing.

Meet the team!