<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tilbake

Radikal og realistisk

Linda Hesselberg
Publisert 09/13/2020 av Linda Hesselberg

Er vi for redde til å prøve ut nye ideer i samfunnet? Spør leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg.

- Jeg tror norsk politikk ofte blir veldig snever. Vi tenker kortsiktig og innenfor boksen. Vi er kanskje litt redd for å prøve ut nye ideer. Samfunnet hadde blitt mer spennende om man ville prøve mer, angripe problemstillingene på nytt og se hva som funker, sier Sjalg.

For ni år siden gikk han inn i politikken. Målet? Å få være med å endre verden.

– Jeg er spesielt opptatt av klimakrisen og den voksende økonomiske ulikheten som de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Sjalg stiller spørsmål til om det finnes andre måter og organisere arbeidslivet på. I tillegg vil automatiseringen bidra til færre jobber i fremtiden og høyere arbeidsledighet.

- Det er mye spennende man kan gjøre, men da trenger man de konkrete prosjektene. Vi må tørre å tenke på de nye ideene, også må vi prøve de.

Data som en ressurs

Data kan være en velsignelse og en forbannelse. Det er et spenningsforhold mellom gode tjenester og tilbud vi kan utvikle kontra personvern, forklarer Sjalg.

- Det åpenbare er hvis man lever i et, eller utvikler et mega autoritært styre kan data bli brukt på skumle måter. Hvis folk vet at de blir observert så vegrer de seg fra å si hva de mener, og delta i samfunnet, og da mister vi noe av det som er det beste med demokratiet, at folk faktisk møtes, utvikler ideer i felleskap og har en ordentlig samtale.

Tillit

Det er viktig at befolkningen deltar i samtaler for å utforske nye ideer, påpeker Sjalg. Han forklarer hvor viktig det er at aktører innenfor stat og kommune utvikler seg med data, for de risikerer å bli sett på som gammeldags og utdatert hvis ikke.

– Det betyr at folk vi heller hoppe på løsninger til private aktører siden der skjer utviklingene raskere, hevder han.

Til slutt nevner han tilliten fra befolkningen.

– Til å ha en så utviklet offentlig sektor som vi har her i Norge, så har vi et vanvittig godt potensiale til å drive denne utviklingen fremover, men da må vi også tørre, legge mer penger inn, og ta diskusjonen.

 

 

Leave Comment

Most Popular

lorn logo stor

Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. LØRN lager effektive, inkluderende verktøy for å få med alle Nordmenn i den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant, kunnskapsrik, lettlest og lokal innhold om teknologieksempler og ledelse er en mangelvare. Vi har samlet slik innhold i mer enn 670 inspirerende podkaster, og laget en læringsplattform som gjør det mulig å sette alle ansatte på en kul digital lærebenk.