<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
4.1-1024x882

Digibålplass

Inneholder: Oppdatert kunnskap og nye dilemmaer i digitale workshops, for dine ansatte eller kunder og partnere. Alle kan registreres, og får belønning for å ha vært aktive.

digibaalplass-2-1024x615

Hva? En digital workshop som aktiviserer deltakerne. Vi ser på dilemmaer som dreier seg om nye muligheter og behov relatert innhold til bærekraft, nye teknologiske løsning, og noe vi kaller en restart-etter-covid.

Hvordan? Publikum svarer basert på ny kunnskap ut ifra relaterte, utvalgte podkaster. Aktive kunnskapsbaserte valg samler de ansatte og klynger.

 

Produksjon: Du velger innhold fra våre podkaster eller nyproduksjon. Fra hver av disse velges en til to nye dilemmaer som brukes i en Kahoot-setting der deltakere tar egne posisjoner aktivt og kunnskapsrikt.

 

Publisering/bruk: Vi inviterer alle deltakere til en digital diskusjon og avstemning på ti ulike dilemmaer som blir reist i foredragene. Dilemmaene dreier seg om hvordan nye muligheter som teknologi, bærekraft og restart-etter-corona gir i praksis i deres setting. Det aktiviserer folk om retning fremover, og gir partnere en felles posisjon på de viktigste dilemmaene.

Hvem gjør hva? Du bestemmer selv innhold via vårt kunnskaps-bibliotek, eller nye historier, og foreslår en opptaksdato. Lørn.Tech fikser resten. Vi produserer og publiserer konferansen og rigger til alle teknologiske plattformer (opptil 5000 deltakere)

KPI: Minst 20 deltakere på workshop, og alle deltakere får felles resolusjon. Dette er en workshop med spennende nytt innhold på rundt 30 minutter.

digibaalplass-2-1024x615

Kontakt

Ring eller send oss en e-post, og vi skreddersyr både innhold og prosess for dine behov.

Det eneste du trenger å gjøre er å velge fokus, og foreslå relevante navn og dato; resten fikser vi, og det gjør vi fort og godt.

Bli med på den digitale læringsdugnaden – det er viktigere enn noen sinne.

linda@lorn.tech

+47 909 93 833