<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Våre kunnskapshelter

Dette er våre største kunnskapshelter, de som flest har lært av. Alle som har platina LØRN-badge har over 3000 nedlastinger.Vi feirer de på denne all stars siden til LØRN. Hvis ikke du har hørt deres episode ennå, anbefaler vi deg å gjøre det nå.

Refleksjon

Måten vi bruker teknologien går på tvers av landegrenser. Hvorfor er fellesprosjektene EU, FN og NATO så viktig når det kommer til premisser for hvordan nettet og teknologien skal fungere? Og hva hadde konsekvensene vært uten slike fellesprosjekter?