<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: VRAR

#0005: Norges første VR-studie

Gjest: Marit B. Strandvik

Instituttleder of Høgskolen i Innlandet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter du instituttleder for Spillskolen ved Høgskolen i Innladet, Marit Berg Strandvik. Spillskolen er både et spillutviklingsmiljø og et VR -og AR miljø. Marit har selv informatikkbakgrunn og jobber som foreleser i formatikk på Høyskolen. Marit og Silvija snakker i episoden om Norges første VR-studie og hvordan vi kan bruke VR til behandling av mennesker som lider av depresjon eller andre psykiske lidelser.
Full transcript (Available soon)

Hva er Spillskolen?
Spillskolen er et spillutviklingsmiljø og et VR -og AR miljø, så vi har da studier, bachelorgrader innenfor animasjon og digital kunst og spillteknologi og simulering. Og vi har en videreutdanning i VR og AR.

Hvorfor Hamar? 
Først og fremst tror jeg det var at Norsk Tipping holdt til i Hamar. Det var Norsk Tipping som i sin tid tok initiativ til å få opp en utdanning innenfor spillutvikling. 

Hvorfor er det spennende?
Det er så lærerikt fordi vi har et veldig tverrfaglig miljø. Om vi skal lage gode dataspill, om det er for underholdning, om det er for industri, hva det enn er for, så må vi ha inn veldig mange forskjellige typer eksperter. Og vi må ha med ekspertene for de vi skal lage det for. Det dreier seg ikke bare om underholdning, det dreier seg ikke bare om gode designprinsipper eller spillkompetanse. Det dreier seg og om å lage det for den bestemte målgruppen. Lag det for brukeren og ha en god kommunikasjon med brukeren. Ellers vil vi ikke slå gjennom og vil ikke lykkes heller. 

Dine egne relevante prosjekter den siste tiden?
Nå skal vi i gang med et prosjekt innenfor depresjon. Når du har depresjon, så er det små, enkle oppgaver i rolige omgivelser som skal til. Grafikken er ikke relevant i det hele tatt. Så det er noe med hvem som er målgruppen vår for det vi skal skape. Det er der vi trenger eksperter. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:For at en konsernsjef eller andre ledende ansatte skal ta innover seg VR som et satsingsområde, bør vi komme med gode eksempler og opplysninger. Kan det heller tenkes at det burde være omvendt? Hvis ledere også skal være ansvarlige rollemodeller, bør ikke de selv følge med på hva som rører seg ellers?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

VRAR som et høgskolestudie
U
tvikling i Hamar
Tverrfaglig suksess

Høgskolen i Innlandet drifter et topp moderne ”Motion Capture-studio” og tilbyr landets første VR/AR-studium.

- Marit B. Strandvik

This is Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i innlandet er en norsk statlig høyskole som ble opprettet 1. Januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Virksomheten er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.