<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: VRAR

#0004: Verdens beste VR-klynge

Gjest: Håvard Røste

Prosjektleder of Hamarregionen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i Hamaregionen utvikling, Håvard Røste. Hamarregionen er et idéskapende, intiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen. I episoden snakker Silvija og Håvard blant annet om en av verdens beste VR-klynger i Hamar.

Full transcript (Available soon)

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Vi samarbeider tett med høyskolen i Innlandet. Det er rett og slett et unikt spleiselag som foregår i Innlandet og Hamar regionen. Det er offentlig sektor sammen med næringsliv og akademia. 

Hvorfor er det spennende?
Jeg er veldig opptatt av at man skal være nysgjerrig og innta nye vinkler. Selv om du har vært eksponert for VR eller AR i en eller annen setting og det ikke funket, så du må prøve igjen. Du må leke og lære. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Underveis dukker det opp mye etisk moro. Se for deg når disse brillene kommer, om det blir Apple sine AR-briller i 2020 eller om det er noe annet som kommer om noen tiår. Etterhvert har vi denne superkraftige datamaskinen på øynene våre, som skjønner hele verden og analyserer hele verden og gjenkjenner alt du ser.    

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi har for eksempel Making View. De kommer fra 360 graders video, men har da beveget seg mer og mer inn mot VR og AR etterhvert. Kombinerer forskjellig type innhold. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
VR Education, som er et selskap som jobber med å lære barn matematikk gjennom VR. De viser gode forskningsresultater, særlig når det gjelder gutter. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det å komme i gang, skjønne hva dette er for noe. For det er fortsatt veldig få av Norges befolkning, for ikke å si verdens befolkning, som har testet en VR-løsning med godt innhold. Det å komme i gang, begynne å leke og teste tror jeg er veldig viktig. Det er ikke sikkert man skal investere tungt i teknologien nå som bedrift, men man må hvertfall begynne å teste og skjønne hva dette er for noe.   

Viktigste poeng fra vår samtale?
Man må komme i gang med å teste, lære og være med. Det er mitt klare budskap. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Offentlig sektor i Hamar har sammen med næringsliv og akademia gått sammen for å satse på VR og AR utvikling. Er dette en smart satsning? Forklar hvorfor/hvorfor ikke

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Klynger VR
Det er et unikt spleiselag som foregår i Hamar nå. Offentlig sektor har sammen med næringsliv og akademia gått sammen for å satse på VR og AR utvikling.

- Håvard Røste

This is Hamarregionen

Hamarregionen utvikling og reiseliv er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen. Det er et mål at Hamarregionen tiltrekker seg nye innbyggere, for vekst og utvikling i regionen. Gruppen jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale aktører innen næringsutvikling, reiseliv og turisme, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.