<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0366: Når robotene får øyne

Gjest: Marianne Bakken

Forsker/dr.gradsstipendiat of NMBU/Sintef


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker/doktorgradsstipendiat hos NMBU, Marianne Bakken, om hvordan det å gi robotene «øyne» vil åpne opp for en helt ny måte å bruke roboter på. NMBU samarbeider igjen med SINTEF, som sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. I podcasten forklarer Marianne om hva som menes med begrepet robotregler? Silvija og Marianne diskuterer også et tilbakevendende tema hos #LØRN, nemlig hvordan vi kan inspirere flere gutter og jenter til å tilegne seg teknologisk kunnskap. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i robotikk?
Jeg har mastergrad i elektronikk fra NTNU, og har jobbet flere år i SINTEF med anvendt forskning  maskinsyn og bildebehandlingJeg ble interessert i robotikk da jeg fikk sjansen til å jobbe med robotsyn  SINTEF og innså hvor utrolig mye nyttig og forskjellig roboter faktisk kan brukes til.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
1) Å bygge bro mellom forskning og bedrifter. Når forskere med fagkompetanse møter bedrifter med reelle problemer skjer det mye spennende!  
2) Bygge ny kunnskap i forskningsfronten som vil komme norsk næringsliv til gode senere.

Hva fokuserer du på innen robotikk?
Robotsyn og maskinlæring. Jeg jobber mest med algoritmene, dvs. «hjernen» i robotsyn.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi det å gi robotene «øyne» åpner opp for helt ny bruk av robotikk. Roboter har tidligere vært «avanserte maskiner» som gjør de samme oppgavene om og om igjen  fabrikker, men  som robotsynteknologien har kommet framover kan vi begynne å ta dem i bruk helt andre stederi landbruk sykehjemhjemme hos eldre, hos småbedrifter byggeplassen osv.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Hvordan forsikre seg om at roboter gjør slik vi har tenkt. Hvordan skal vi forhindre feil med f.eks. selvkjørende biler? Hvordan få algoritmer basert på maskinlæring til å varsle om at de kan ta feil?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
1) Phd-arbeidet mitt, hvor jeg jobber med å få en landbruksrobot til å følge radene i åkere og drivhus basert på kamera og deep learning
2) Forskningsarbeid på SINTEF, hvor vi bruker deep learning i kombinasjon med spillgrafikk og 3D-data for å lære en robot å plukke deler fra en kasse. 

Har du andre gode eksempler på robotikk/(robotsyn) internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt:  
- Zivid – 3D-kamera for roboter i vareproduksjon 
- nLink – borerobot for byggebransjen 
- Thorvald (Saga Robotics/NMBU) – landbruksrobot   

Internasjonalt: 
-
Boston Dynamics: humaniode og firbeinte roboter med imponerende balanse og dynamikk 
- ETH Zürich: autonom droneracing med deep learning 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
For å skape fremtidige løsninger må folk med forskjellige problemer, ikke bare vareproduksjon, få kjennskap til hva som er mulig med roboter, og hva som er vanskelig. Robotene er der allerede, men vi trenger nye «apper».

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
- Robotikk for småskala produksjon – håndtere stor variasjon og tilpasse til lokale forhold. 
- Vi har en befolkning som er teknisk kompetente og tar selvstendige beslutninger, og dette er et godt utgangspunkt for å ta i bruk mer robotikk. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Roboter kommer bare til å bli en større og større del av vår hverdag, men er det riktig å erstatte menneskelig arbeidskraft med roboter i for eksempel omsorgssektoren?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Landbruksrobotikk Algoritmer Dybdedata
For å ta i bruk roboter som et hjelpemiddel på nye områder, vil det bli viktig å videreutvikle robotsyn-teknologier i kombinasjon med kompetente brukere/robothjelpere.

- Marianne Bakken

This is NMBU/Sintef

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).