<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0549: Kids - kunst og computer

Gjest: Sjur Høgberg

Rektor

Knuden - Kristiansand kulturskole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden - Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg. Knuden er en av landets største og eldste kulturskoler som også er kjent for sin bruk av teknologi i kunstfagene.

Navn? 

Sjur Høgberg.

Tittel og selskap? 

Rektor, Knuden - Kristiansand kulturskole.

Utdanning og hobby?

Utdannet grunnskolelærer, musiker og master i ledelse.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?

Jeg er rektor på kulturskolen. Vi treffer 2000 barn hver uke, og nesten 100 000 barn og eldre på våre konserter. Jeg falt i teknologigryta som ung. På videregående, som tidlig på åttitallet fortsatt het gymnas, var det sorte skjermer med grønne bokstaver. Her laget jeg mine første dataprogrammer i hørelære. Lydkortet i ABC-80-maskinene låt ikke akkurat som noe symfoniorkester.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

På jobben skal vi yte vår skjerv til at den oppvoksende slekt blir skikkelige mennesker, nysgjerrige, og med en passe dose dannelse. I tillegg skal vi gi både unge og gamle unike kulturopplevelser gjennom konserter, forestillinger og utstillinger.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Teknologi har plass på alle hjørner rundt kunstbordet: som øvingspartner/assistent, som arena for spredning av kulturuttrykk, og som kunstnerisk medium i film, visuell kunst, musikk og e-sport.

Hvorfor er det spennende?

Teknologi er et helt univers - det dukker opp nye ideer som distribueres med et knips mellom alle verdenshjørner. Fra gutterommet i Tokyo til styrebordet i en bedrift i Kristiansand i løpet av noen timer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Industrien kan være kynisk; hvordan kan man konkurrere mot store internasjonale selskaper med uetiske forretningsmodeller?

Dine egne relevante prosjekter siste året?

I Kristiansand kan man gjennomføre et gjennomgående løp med laptop som hovedinstrument i musikk - helt fra kulturskolen og opp til masternivå på Universitetet.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?

Vår egen teaterforestilling hvor mobilbasert kommunikasjonsteknologi var hovedrolleinnehaveren.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Nysgjerrighet, utforskertrang og åpenhet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Mesteparten av befolkningen går rundt med en datamaskin i lomma og har høyhastighets internett på jobb og hjemme. Mobilen + mennesket er kunstprodusent; både foto, film, musikk og kommunikasjon kan gjøres med utstyr alle bærer på seg hele tiden.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?

Big Data: The Management Revolution. Simon Sinek: Start With Why.

Et favoritt fremtidssitat?

Den største kulturskolen i Norge heter YouTube. Dette er (blant annet) en læringsplattform som har ukentlig besøk av mer enn 90% av ungdommene våre hver uke.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos oss det smalt først.

Dette LØRNER du:

Laptop som kunstverktøy kunst som blir demokratiserende  Kultur Digital skaperkraft 
Den største kulturskolen i Norge heter YouTube. Dette er (bl.a.) en læringsplattform som har ukentlig besøk av mer enn 90% av ungdommene våre hver uke.

Sjur Høgberg

Anbefalt litteratur
The Management Revolution, artikkel fra Harward business review Simon Sinek sin Start with why

Dette er Knuden - Kristiansand kulturskole

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 til 20 år. De har tilbud innen kreative fag og uttrykksformer som dans, musikk, teater, visuell kunst, teknologi, film og skapende skriving. Kulturskolen er også en av kommunens aller største konsert- og forestillingsprodusenter. I tillegg til egne konsert- og teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger med elevarbeider, har vi også ansvaret for den kulturelle skolesekken i kommunen. Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Refleksjon

Laptop som instrument for livslang læring er populært hos de yngre generasjoner. Men hvordan vil de eldre generasjonene som livnærer seg med sine tradisjonelle instrumenter overleve? Kan det tenkes at man vil bli tvunget til ny kunnskapstilegnelse nå fremover for å være deltaker av samfunnet?