<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0663: Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Gjest: Heidi Meland

Daglig leder of Algenettverk Nord


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med Daglig leder i Algenettverk Nord AS (ANN), Heidi Meland, om at vi kan se til Kina og på hvordan de gjør produksjon, men ikke nødvendigvis bruke dette som en inspirasjon. Algenettverk Nord AS er en sammenslutning av bedrifter som er engasjert i produksjon av marine alger til ulike formål. I podcasten forteller Heidi om hvilke muligheter som ligger i algene vi har langs vår langstrakte kyst. Silvija og Heidi diskuterer også blant annet hvordan vi kan lage smarte små-samfunn i Norge. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? Hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Interessert i samfunn, mennesker og verdiskaping/økonomi (ikke penger). Er en ivrig og entusiastisk utforsker søkende og interessert i det meste. Er utålmodig, men utholdende. Har bakgrunn fra landbruk og havbruk (biologisk produksjon).

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Legge til rette for medlemmene i nettverket (21 bedrifter).

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Spredning av ny kunnskap, erfaringsdeling, åpne spørsmål og kontaktarbeid.  

Hvorfor er det spennende?
Fordi det kan bidra til endring og forbedring, og fordi det er læring.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vilkår for nyskaping - er det de «rike» som skaper mest? Hvordan skape smarte småsamfunn - er vi fortapt uten sentralisering? Hvordan drive «verdens minste land» med «verdens mest avanserte velferdssamfunn»? 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Samling av flere nettverk til en felles, men diversifisert organisasjon.  

Dine andre favoritteksempler  lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Det er gode arenaklynger i Norge, klynger der det ikke er enkeltmedlemmer som tar ut all profitten alene. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Bærekraft: mer kunnskap om god produksjon på begrensede naturressurser - utjevning av økonomiske ulikheter nasjonalt og internasjonalt - åpne grenser - mindre rovdrift - mer kulturelt samvær og utveksling - dele på arbeidet og lønna.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Liberalt demokrati, ikke så altfor store ulikheter og lite autoritetsfrykt.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noe som fungere bedre digitalt enn fysisk, nå i jobben din?
Mye går bra, men er redd for «paradigmeskiftet» når det gjelder personlig kontakt og direkte kommunikasjon – at vi ikke vil oppsøke hverandre uten avtale. Ikke bare har vi en kropp, vi er en kropp.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Klar og trygg, blid, inspirerende og støttende. Bra kapasitet. De fleste trenger en leder som er tydelig og trygg å jobbe med, og det er ingen ulempe at lederen er entusiastisk og finner på ting. 

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Balansert utnytting av naturressursene – det er vanskelig å skille ut økonomiske drivkrefter som tradisjonelt har bidratt til overbelastning.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Vi er alle født naken og tannløs – dypest sett er alle mennesker like og har de samme behovene for å være trygge, spise, sove, ha familie og venner osv.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Alger kan brukes i mange industrier og bransjer, og kysten vår er utmerket for dyrking av det. Hva slags muligheter ser du i algene vi har i Norge? Har vi en ny industri?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Alger Gründerskap Lokalsamfunn  Viktigheten av kollektivisme 
Vi er nødt til å endre strategien og vi må forstå at vi er en del av verden.

- Heidi Meland

Recommended literature:
Utopia for realister av Rutger Bregman 

This is Algenettverk Nord

Algenettverk Nord AS er en sammenslutning av bedrifter som er engasjert i produksjon av marine alger til ulike formål. Forretningsideen til Algenettverk Nord as er gjennom samarbeid å utnytte den enorme produksjonskapasiteten i de kystnære havområdene i Nordland og resten av landet til kommersiell produksjon og omsetning av produkter basert på mikro- og makroalger. Formålet er å utvikle mikro- og makroalgeproduksjon i Nordland og Norge til en betydelig næring gjennom samarbeid mellom bedrifter, samt kompetanseutvikling på alle nivå i verdikjeden.