<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0634: Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Gjest: Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder of Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder for Bigmed prosjektet og Principal Researcher hos DNVGL, Vibeke Binz Vallevik. Bigmed er et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Under prosjektperioden jobber involverte aktører for klinisk implementering, med konkrete demoer og utvikling av løsninger som både synliggjør potensial og peker på nye måter å løse utfordringer på i Norsk helsevesen. I podcasten diskuterer Vibeke og Silvija hvordan vi kan sørge for at alt det fantastiske som skjer innen forskningen, til slutt når pasienten. Vi får også lære mer om hva som ligger i begrepet "presisjonsmedisin". 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon- og teknologi?
Jeg er en maskiningeniør med bakgrunn i kvalitet og risikostyring, prosjektledelse, som er interessert i hvordan ting henger sammen og liker å se det store bildet. Har jobbet med mange samfunnskritiske prosjekter gjennom DNV GL og blitt interessert i presisjonsmedisin.

Hva er det viktigste du gjør i prosjektet?
Binder ulike miljøer sammen for å diskutere konkrete problemstillinger. Da skjer det magi! BigMed-prosjektet er et IT-prosjekt som baner vei for klinisk implementasjon av presisjonsmedisin i Norge. Presisjonsmedisin slik vi definerer det er; behandling som er tilpasset enkeltpersoners individuelle biologi og karakteristika. Vi benytter «nye» analysemetoder som datadrevet analyse og molekylærdiagnostikk og er dermed basert på innsikt og kunnskap som kommer fra store mengder data.

Hva fokuserer du på i BigMed? 
Hvordan få alt dette fantastiske som skjer i forskningen til pasienten? I dag bruker vi cirka 10 år fra kliniske studier til den kommer pasienten til gode. Vi må korte ned denne tiden. Fokuset vårt er klinisk implementering, konkrete demoer og utvikling av løsninger som både synliggjør potensialet og peker på måter å løse utfordringer på.

Hva er utfordringene med å få implementert presisjonsmedisin innenfor ditt felt?
Juss, det å finne rette balansen mellom grunnleggende menneskerettigheter som helsehjelp og personvern. I tillegg til kvalitetssikring, det å finne gode systemer som sikrer trygg og sikker pasientbehandling, men som ikke står i veien for innovasjon.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
BigMed 100 prosent.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Genomics England, det danske genomic senteret, Datalake i Canada, og hva Danmark og Finland har fått til på AI.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det viktigste er å få i bruk det vi har i dag, både å ta i bruk datagrunnlaget vi har i dag, vi må bruke det materialet vi produserer i dag – det legges i arkiv nå, men dette bør brukes for å kunne tilby skreddersydd behandling, og det å få informasjon til den som trenger det, nemlig til pasientmøtet. Kunnskapen utvikler seg for fort til at det kan være opp til leger- og enkeltpersoner å holde seg á jour til enhver tid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette?
Altfor lite. Vi liker å snakke om hvor gode data vi har – at vi har longitude data, det vil si fra hele levetiden til pasienter gjennom at vi har et unikt personnummer, men vi er kun 5 millioner mennesker. Det blir viktig å dele dette med andre og bli med i internasjonale initiativer.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Skyldes oppfatningen om at prosessen med å implementere digital helseinformasjon er for treg fordi vi prøver å finne opp hjulet på nytt, eller er det faktisk nødvendig å finne opp hjulet på nytt for å løse en bedre kommunikasjon i helsevesenet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Bigmed prosjektet Klinisk implementering Genetikk Presisjonsmedisin Forventningene til pasientene
I dag bruker vi ca. 10 år før kliniske studier kommer pasienten til gode, vi må korte ned denne tiden.

- Vibeke Binz Vallevik

Recommended literature:

BigMed-rapport om barrierer for implementering av presisjonsmedisin Bigmed konferansen

Big med.no

FDA-side om pharmacogenetikk

This is Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.