<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
In this episode of #LØRN Silvija talks to Technical Solutions Specialist at Cisco, Edvard Haugland, about how your job might change in the near future. He makes an interesting claim that his hobbies are curiosity and experimentation and he works a lot to explore opportunities in construction. A technical solution specialist, focused on all-things data center, especially on networking on cloud architectures, Edvard has been at Cisco since 2014. He joined Cisco’s trainee program, CSAP, in Amsterdam and since then he has always been focused on data center technologies, and during the years, he has been able to work on projects that span the complete Cisco data center portfolio.

 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi? 

En person som er veldig opptatt av å hjelpe andre. Det var i første omgang dette det som motiverte meg til å studere økonomi og det er det som motiverer meg i min jobb nå. Jeg jobber nå som data centre specialist med fokus på nettverk og cloud. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Å hjelpe våre kunder med å finne nye måter å jobbe på slik at de får realisere deres strategi og nå sine mål. Dette er sant for både private og offentlige aktorer i samfunnet. 

 

Hva fokuserer du på?  

All-things data center egentlig. Jeg er ansvarlig for å støtte våre selgere og kunder med kunnskap på Cisco sine nettverksløsninger.   

 

Hvorfor er det spennende? 

I en hyper-connected verden hvor den eneste konstant er at alt kontinuerlig endrer seg, det å bygge sikre, stabile, performant, og enkelt å drifte nettverk er avgjørende for å kunne levere de digitale tjenester de lokale og globale samfunn trenger. 

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Vi møter mange kunder som tror at det å flytte så mange applikasjoner som mulig til en skytjeneste kommer til å gi automatiske besparelser til organisasjonen.  Dette vanligvis stemmer ikke, og etter noen få måneder må de snu tilbake til sine datasentre. 

 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Vi jobbet med et advokatfirma som trengte å bygge opp infrastrukturen på nytt slik at de kan levere nye tjenester som sørger for at de kan beholde sitt konkurransefortrinn og nå nye kunder i nye markeder.   

 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 

Vi jobber med noen kunder fra det offentlige sektor i Norge som også tenker i samme retning. Det er veldig spennende å se at offentlige organisasjoner tar ledelsen på hvordan de tenker på sikkerhet, drift og cloud. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Veldig enig med Anne-Sofie Risasen her: 

Neste 5 år:  Hvordan designe sikkerhet rundt og i komplekse systemer, mtp. både hardware og software. 

Neste 10 år: AI og blockchain. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette? 

Vi i Norge er gode på å sitte oss sammen, snakke med diverse interessenter og ser på disse temaene sammen, slik at regjeringen eller andre offentlige institusjoner gir anbefalinger og retningslinjer for bruk av disse teknologier. 

 

Viktigste poeng fra vår samtale? (Dette kan vi bli enige om på slutten.) 

Det handler ikke lenger kun om «keeping the lights on».

Sikkerhet kan ikke være en ettertanke, aldri. 

Vi må fokusere oss på mulighetene, og ikke være redd for endring. 

Enterprise

This what you will learn:

The future of jobs All-things data center Cyber security Leadership
We must focus on the opportunities and not be afraid of change.

- Edvard Haugland

Recommended literature:
For developers: Cisco CCNA For Network Engineers: Cisco DevNet

This is Cisco

Cisco Systems, Inc. is a global company that manufactures technology and provides networking and communications services. They sell their products under the brand names "Cisco", "WebEx" and "Scientific Atlanta". They have around 75,000 employees globally and are headquartered in San Jose, California, USA.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse