<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: NETWORKS

#0641: Digital fundamentering av bygg

Gjest: Bjørn Andreas Sponheim Wentzel

Økosystem- og forretningsutvikler of Cisco


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Økosystem- og forretningsutvikler i Cisco, Bjørn Andreas Sponheim Wentzel. Bjørn Andreas har jobbet i Cisco siden 1999, og er i dag en brobygger som sørger for at bygg kan understøtte nye arbeidsformer og kontorformer. Tenker vi egentlig over om byggene faktisk er optimalt bygget for brukerne? I episoden forteller Bjørn Andreas mer om hvordan nettverk kan bidra til å skape nye og muligheter og innsikt når det gjelder utforming av bygg, samt om det å forutse nye samfunnsbehov for å tilby teknologiske løsninger vi vil behøve i fremtiden. Denne episoden er laget i samarbeid med Cisco
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?
Først og fremst er jeg en meget nysgjerrig fyr. Meget interessert i hvordan teknologi kan understøtte og utvikle samfunnet. Oppvokst med teknikk, mekanikk, logikk.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Muliggjør sammenkobling av systemer, aktører, samfunnsfunksjoner og mennesker. Vi er brobyggere på mange nivåer.

Hva fokuserer du på?
Hva skal til for at bygg kan understøtte nye arbeidsformer og kontorformer.

Hvorfor er det spennende?
Vi vet så veldig lite i dag om når bygg er optimalt for brukerne og bruken. Bygg er trossalt bare et verktøy for de som bruker det – til ett eller annet. I dag er det for stor frakopling mellom hva som fokuseres på i byggefase og hva som gjør en forskjell i driftsfase (bruken av bygget).

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At hver ny løsning bringer en ny sensor, skytjeneste og applikasjon. Hvis vi fortsetter slik, kan vi fort ende opp med en rad med samme type sensorer i himlingen.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Arbeidet mye med å utforske muligheter innen bygg. Det har vært spesielt spennende å se paralleller og kombinasjoner med handel og tjenestenæring.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Entra gjør spesielt mye spennende basert på erfaring fra Media City Bergen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kombinasjoner av flere, men tror design og samfunnsforståelse blir meget viktig. Filosofi kan fort bli mer relevant. AI og Data Science, uten disse perspektivene vil det kunne resultere i silotilnærming.

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette?
Kanskje en fordel at vi er et mindre land med korte veier mellom forskjellige aktører og deler av samfunnet. Tillit til det offentlige, dugnadsånden og erfaring fra olje.

Anbefalt lesing- eller seing om ditt felt?
Alle bøkene til Malcom Gladwell gir mange spennende og relevante perspektiv. Og Smart by Powerhouse-veilederen er fin for å strukturere arbeidet med (forhåpentligvis) noe smarte bygg for menneskene som brukere.

Et yndlingssitat?
«Innovation is serendipity, so you don't know what people will make» - Sir Tim Berners-Lee.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan man best forberede seg selv på at jobbhverdagen og arbeidsplassen kommer til å endre seg som følge av kontinuerlig digitalisering?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Smarte bygg Effektiv bruk av by areal Digitaliseringløsninger Deling
Hvis vi ikke bygger "digitaliseringsløsningene" robust nok, vil vi på et fremtidig tidspunkt hvor vi har blitt avhengige av effektene de gir, få et ganske stort sjokk når disse uteblir.

- Bjørn Andreas Sponheim Wentzel

Recommended literature:
Alle bøkene til Malcom Gladwell gir mange spennende og relevante perspektiv.

This is Cisco

Cisco Systems, Inc. er et globalt selskap som produserer teknologi og leverer tjenester innen nettverk og kommunikasjon. De selger sine produkter under merkenavnene «Cisco», «WebEx» og «Scientific Atlanta». De har rundt 75 000 ansatte globalt og hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA.