<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0651: Brett opp skjorteermene – også på t-skjorta….

Gjest: Haakon Tronrud

Administrerende direktør of Tronrud Eiendom


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med administrerende direktør i Tronrud Eiendom, Haakon Trondrud. Tronrud Eiendom har jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom i over 40 år, og gjennom disse årene har de hatt regien for oppføringen av flere hundre boenheter, næringsareal og parkeringshus. I denne podcasten diskuteres det om at det ikke bare er nedgangstid nå, men en endringstid og det reflekteres rundt hva bør vi gjøre i tiden fremover, for å møte disse endringene, jobbe smart, og finne fremtidsrettede måter å løse oppgavene på.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg startet min egen bedrift i 1976, og ble tømrermester. Siden har jeg bygget opp min egen virksomhet, sammen med en helt haug flinke folk.  Bruker i dag tittelen Adm.dir i Tronrud Eiendom AS. Livets skole har gitt meg mangespennende samfunnsoppgaver gjennom tillitsverv i NHO.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?
Jeg har lært det meste gjennom hardt arbeid, og å være vitebegjærlig. Det handler om å jobbe sammen med flinke medarbeidere og til stadighet hatt lærlinger som gjør at du må skjerpe deg hele tiden. Jeg synes det er fornuftig å jobbe smart og finne fremtidsrettede måter å løse oppgavene på. Vi startet med digitaliseringen den gangen vi kalte det «EDB»/«databehandling», så derfor fikk jeg min første datamaskin høsten 1983, med to diskettstasjoner på hver 256 kB.  Firmaets lønn og regnskap ble kjørt på den!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan assosiasjon til dugnadsarbeid ved snakk om kollektive samfunnsløft overflyttes til at samfunnsutvikling har kokurransefordeler for aktører med ønske om – og har behov for – økonomisk vinning?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Etikk Covid-19 krisen Ledelse Gründerskap
Med engang du må begynne å snu deg og se hvordan konkurrentene dine holder på, istedenfor å se fremover og se hvordan du skal drive fremover da begynner det å bli skummelt. Du må selvfølgelig lære av det andre har funnet ut av før, men du må tørre å gå din egen vei å gjøre ting litt annerledes.

- Haakon Tronrud

Recommended literature:
Tronrudeiendom.no

This is Tronrud Eiendom

Tronrud Eiendom har jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom i over 40 år, og gjennom disse årene har de hatt regien for oppføringen av flere hundre boenheter, næringsareal og parkeringshus. Tronrud Eidendom selger i hovedsak leiligheter i egenbygde, nye boligkomplekser, men har også tomter for salg. I tillegg leier de ut parkeringsplasser, leiligheter og næringslokaler. Tronrud Eiendom er også en aktør innen Offentlig Privat Samarbeid (OPS), og har i dag et leieforhold med stat og kommune for Nødetatsbygget på Gran i Oppland fylke.