<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0652: Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Gjest: Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus of Akershus universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorforsker ved Akershus universitetssykehus (A-Hus), Fredrik Dahl, om hvordan maskinlæring kan brukes til å få mer nyttig informasjon og kunnskap fra sykehusets journalsystemer. A-Hus er nå en del av BIGMED, et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Fredrik forteller om hva det vil si å trene opp nevrale nett. I podcasten diskuteres det også hvordan AI vil påvirke radiologi i fremtiden, når maskiner begynner å kunne kjenne igjen svulster bedre enn hva mennesker kan. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?  
Jeg har alltid vært interessert i forskning og oppfinnelser. Fra jeg var barn har jeg vært spesielt opptatt av hva som skjer når vi tenker, hva tanker egentlig er og om det går an å få maskiner til å tenke som oss.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Jeg jobber i en avdeling for helsetjenesteforskning hvor vi gjør forskjellige analyser av hvordan helsetjenesten virker og hvordan det går med pasientene.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Jeg fokuserer på metoder innen maskinlæring som kan brukes til å få mer nyttig informasjon og kunnskap fra sykehusets journalsystemer.

Hvorfor er det spennende?  
Vi har behov for kunstig intelligens som kan hjelpe til med å finne fram og sammenstille informasjon om en pasient. Slike systemer kan også hjelpe til med å finne andre pasienter som likner på den som skal behandles, slik at man raskere kan få oversikt over liknende tilfeller.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Spørsmålet om hvilken informasjon om pasienter som bør dokumenteres.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Et BigMed-prosjekt hvor vi har trent opp såkalte nevralnett-modeller til å klassifisere radiologirapporter, slik at man automatisk kan telle opp andelen av undersøkelser som ga relevante funn for forskjellige pasientgrupper. Et annet prosjekt handler om å bruke maskinlæring til å avgjøre om en pasient har besvimt ut fra det som står i journalen.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?  
Googles (og andre store aktørers) samlede framgang innen maskinlæring på naturlig språk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Maskinlæring kommer til å bli stadig viktigere. Den første omveltningen kommer innen bildebehandling hvor maskiner er i ferd med å bli bedre enn mennesker til å kjenne igjen de fleste typer objekter. Den andre store bølgen dreier seg om maskinlæring brukt på tekst.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Norge er ikke noe lokomotiv innen dette feltet, og hele Europa står i fare for å bli frakjørt av USA og Kina.

Et favoritt sitat?
«Hver gang vi sier opp en lingvist blir språkmodellene våre bedre».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Maskinlæring på medisinsk tekst kan gjøre helsetjenesten bedre.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Når det gjelder utviklingen og forsking på maskinlæring på bruk av tekst ligger ikke Norge i førersetet og Europa er i ferd med å bli frakjørt av både USA og Kina. Må vi bli best på alt eller må vi velge ett felt å fokusere ressursene våre på? I så fall, hvilket felt har Norge best sjanse til å ligge foran og være revolusjonerende?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Maskinlæring Radiologi Nevrale net  Journaler 
Maskinlæring på medisinsk tekst kan gjøre helsetjenesten bedre.

- Fredrik Dahl

Recommended literature:
AI Superpowers av Kai-Fu Lee Science-artikkelen What can machine learning do? Workforce implications Keiseren over alle sykdommer av Sidharta Mukherjee

This is Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et universitetssykehus i Norge, som ligger i Lørenskog i Akershus, like øst for Oslo. Sykehuset har rundt 9 000 ansatte og en kapasitet på nærmere 1 000 senger. Det er ett av to universitetssykehus tilknyttet Universitetet i Oslo, ved siden av Oslo universitetssykehus. Sykehuset ble etablert under navnet Sentralsykehuset i Akershus (SiA) i 1961.