<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0653: IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Gjest: Alia Zaka

Assisterende prosjektleder of Oslo Universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Assisterende prosjektleder i BigMed-prosjektet og innovasjonsrådgiver hos Sykehuspartner, Alia Zaka, om hvor viktig det er å få etablert infrastruktur og prosesser som legger til rette for innovasjon innen presisjonsmedisin, samt en raskere implementering av de innovative løsningene i klinisk bruk. Alia forteller om hva man egentlig gjør når man sekvenserer et DNA-genom. Og gitt at det humane genomet ble sekvensert ferdig i 2001, forstår vi da nå sammenheng mellom gener og sykdom?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Jeg har alltid vært interessert i hvordan ting henger sammen, spesielt hvordan mennesker i stor grad er styrt av sin egen individuelle biologi som er kodet i DNA sekvensen vår. Jeg innså fort at det vi gjorde på laben hadde en begrenset verdi med mindre vi hadde gode IT-verktøy for å forstå resultatene og gjøre dette om til kunnskap for allmenn nytte.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Selv er jeg ansatt som et ledd i en mer fokusert satsning på å understøtte forsknings- og innovasjonsmiljøene ved sykehusene.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Jeg bruker mesteparten av min tid på BigMed-prosjektet, hvor vi samarbeider med RIF-programmet om å bygge en felles IKT plattform som kan fasilitere innovasjon innen presisjonsmedisin.

Hvorfor er det spennende?
Vi jobber med å realisere de politiske og nasjonale ambisjonene på et operativt nivå. Vi baner vei for ny teknologi som vil endre måten man jobber på innenfor medisin.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
På den ene siden har vi kravet om sentralisering, konsolidering og driftssikkerhet. Dette går ikke alltid sammen med ambisjonen om innovasjon, og en rask implementering av innovative løsninger til klinisk bruk.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
BigMed-prosjektet.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Genomics i England og Datalake i Canada.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
- Hvordan vi kan jobbe mer agilt i større og tunge IT-organisasjoner med ansvar for sikkerhetskritiske systemer
- Utvikling av gode standarder og protokoller forinformasjonsutveksling
- Nye måter å jobbe sammen med industrien på

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er veldig gode på personvern, og vi er veldig gode på å gjøre ting selv. Vi må samtidig la flere slippe til for å samarbeide om utvikling av god IKT infrastruktur, og vi må evne å ha tillit til private aktører på lik linje med de offentlige.

Et favoritt sitat?
“Keep calm and carry on».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Viktig å få etablert infrastruktur og prosesser som legger til rette for innovasjon innen presisjonsmedisin, samt en raskere implementering av de innovative løsningene i klinisk bruk.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Data er sentralt innenfor presisjonsmedisin, men i helsesektoren har personvern ofte gjort informasjonsflyt krevende. Canada har blant annet valgt å dele data og gjøre det tilgjengelig for forskningsmål. Burde vi la personvernet vike for å få persontilpassede muligheter innen medisin som datainnsamling ttilbyr oss? Eller kan vi opprettholde personvernet og samtidig skape innovasjon ved deling av pasientdata for å bedre behandling i helsesektoren?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Sekvensering Biologi  Genom avlesing  Personvern Infrastruktur
Vi trenger fortsatt utvikling av gode standarder og protokoller for informasjonsutveksling, slik at man ikke blir avhengig av spesifikke leverandører eller ett-systems-løsninger.

- Alia Zaka

Recommended literature:

Utviklingstrekk 2020, Drivere og trender for e-helseutviklingen: ehelse.no/publikasjoner/rapport-utviklingstrekk-2020

Big data management for the precise treatment of three patient groups: bigmed.no/assets/bigmed-paper.pdf

BigMed webside www.bigmed.no

 

This is Oslo Universitetssykehus

BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.