<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Mor til søstrene Storaas. Dea Haug Storaas fra Søstrene Storaas hotell forteller om hvorfor vi må tenke motsatt av hva vi pleier å gjøre for å skape innovasjon, fordi det som oftest er da det virkelige nye skapes. Dea gir eksempler på hvordan man kan bygge gode team på en måte så man beholder de gode heltene i bedriften. Silvija, Sjur, Klaus og Dea diskuterer også hvordan man kan knytte sammen folk, grupper og bedrifter, slik at de strekker seg lengre enn hva de ville gjort på egen hånd. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har nok alltid blitt oppfattet som fantasifull og utholdende. Det var sånn jeg overlevde skoletiden. Dessuten er jeg som tidligere speiderleder for unge jenter veldig opptatt av å få fram kvinnelige ledere. Og så tror jeg på energien som ligger i å få delta som den du er. Alle har noe. Når jeg jobber med entreprenørskap og elevbedrifter i skolen og i Ungt Entreprenørskap, er jeg opptatt av hvilke interesser og drivkrefter den enkelte har å by på.

Hva fokuserer du på innen teknologi- og innovasjon? 
Mitt fokus er å få mennesker til å skape sammen og nå lenger enn de ville gjort hver for seg. Jeg er opptatt av kommunikasjonsteknologi og teknologi som kan bidra til bedre og spennende matproduksjon i en sirkulær økonomi.

Hvorfor er det spennende? 
Hvis jeg greier å knytte folk og grupper eller bedrifter sammen, bruker jeg noen av mine sterkeste sider. Hvis jeg bidrar til at de strekker seg lenger enn de ville gjort uten min medvirkning, føler jeg på hensikten med livet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det må være kunnskap en oppnår gjennom erfaring og mestring i samspill med andre, som fører til ny nysgjerrighet og til at en får trening i å fortelle historiene sånn at vi orker å leve videre: «Det går bra til slutt, og er det ikke bra nå, så er det ikke slutten!» - som er vår saying. 

Hva gjør vi unikt i Norge av dette? 
Vi samhandler. Vi er klar over at vi skal lete etter hverandres verdier. Dessuten går fagfornyelsen i retning av mer entreprenørskap, samhandling og kvinner i ledelse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
I den grad det funker dreier det seg om å gi utfordringe og ansvar og følge opp. Jeg håper jeg er direkte, men ønsker også at vi skal ha det gøy sammen og få ting gjort.

Noen bærekraftperspektiver?
Jeg kommer fra 70-tallet hvor vi hadde studiesirkel i landbrukshistorie og selvforsyning, for ikke å si kvinner i mannsdominerte yrker. Jeg mener at vi må være opptatt av bærekraft hele tiden, særlig de som skal ta over og drifte en innovasjon. Innovasjoner er neppe helt bærekraftig med en gang. De utfordrer det bestående og krever i oppstartfasen både mye energi, nye logistikker og et overblikk det er umulig å ha i starten.

SME

This what you will learn:

Kommunikasjonsteknologi  Innovasjon Samarbeid Team arbeid
Jeg liker systemer som bidrar til effektivitet og frigjøring av tid til kreativitet og samspill, men systemene må lages og følges opp i samspill med de som er dyktige på det…

- Dea Haug Storaas

Recommended literature:
Serien Self made Boken Nøvikmfl av Tori Virik

This is Søstrene Storaas hotell

Søstrene Storaas hotell ble startet i 1990 av Jarle og Dea Storaas under navnet Storaas kurs- og gjestegaard. I 2009 opprettet de også Søstrene Storaas event & reiser, da under navnet Storaas Adventure, med slagordet «Eventyrlyst på Gjestegaarden og i verden forøvrig». Siden den gang har søstrene Else, Henriette og Solveig tatt over driften av de to selskapene og fortsetter med å skape eventyr for små og store begivenheter, med en daglig drift inspirert av sine familiehistorier.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse