<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0657: Utviklingsevne

Gjest: Roald Johansen

Partner of Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med partner hos IFO-Institutt for Organisasjonsutvikling, Roald Johansen, om utviklingsmetodikk som skal bidra til god planlegging, organisering, bemanning, styring og kontroll av nyskaping. Roald forteller om sin erfaringer fra IFO-Instituttet, og om hvilke forskjeller han ser på de som faktisk lykkes og de som ikke lykkes. Silvija, Sjur, Klaus og Roald diskuterer også ansvar innenfor gründerskap, og hvordan man kan motivere andre til å ta ansvar selv. 


Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? Hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning? 
En enkel person født og oppvokst i Hammerfest. Drevet med utvikling fra avgang Sjøkrigsskolen. Etter forsvaret arbeidet jeg med utvikling i Elkem, Nebb, og har vært banksjef i Sparebanken Nord, deretter rådgiver. Arbeidet med omstilling fra 1994 i samarbeid med Innovasjon Norge.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Hjelpelinjen til å lykkes med jobben.

Hva fokuserer du på innen teknologi- og innovasjon? 
Fokuserer på to forhold: Utviklingsmetodikk som skal bidra til god planlegging, organisering, bemanning, styring og kontroll av nyskaping. Og samhandling mellom mennesker som utfører nyskaping.

Hvorfor er det spennende?  
Aldri et kjedelig øyeblikk, stadig nye utfordringer!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Hvordan bli enige om samme ståsted – hva er fakta og hva er synsing som grunnlag for videre utvikling.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Programstatusvurderinger i omstillingskommuner og kvalitetssikring av omstillingsprosesser, kursing i prosjektmetodikken PLP (ProsjektLederProsessen). Gjennomføring av prosjekt «Næringsvennlig kommune», en utviklingsanalyse for kommuner som søker omstilling.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Arbeidet med og vært engasjert i omstillingsprogrammer de siste 30 årene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Utviklingsevne, og gjennomføringsevne. Altså, ikke bare tenke det, men å gjøre det!

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noe som fungere bedre digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Digitalisering av møter har plutselig blitt en nødvendighet.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Ikke bare tenke det, men gjøre det!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det diskuteres hvordan den private sektoren er flinkere til å ta risiko, men også mer effektive når det gjelder å ferdigstille prosjekter. Hva kan den offentlige sektoren lære av den private når det gjelder å ta mer risiko og gripe muligheter raskere når det gjelder innovasjon?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Delegering Organisere Nyskaping Kultur
Alle kan få det til, men det er noen som er mer opptatte av å gjøre det samme om igjen, enn å tenke over hvordan det man gjør faktisk går og endre oppgaven deretter.

- Roald Johansen

Recommended literature:
Regionalomstilling.no

This is Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling

IFO - Institutt for Organisasjonsutvikling, har i mer enn 50 år arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling herunder rekruttering og forretningsutvikling. IFO har en samlet stab på 5 personer. Selskapet eies av 5 partnere som alle er aktive konsulenter med allsidig erfaring. IFO har et nettverk av kontakter nasjonalt og internasjonalt som instituttet utveksler erfaringer med og bruker i oppdrag hvor samarbeidspartnernes spesielle kompetanse utnyttes. I Norge er IFO leverandører til flere konsulentorganisasjoner. Internasjonalt har IFO hatt prosjekter sammen med Forum UK og Mercer.