<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0658: En hotelleder under Covid-19

Gjest: Tord Moe Laeskogen

Hotellsjef of Sundvollen hotell


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med hotelleier og hotellsjef hos Sundvolden Hotel, Tord Moe Laeskogen. Tord forteller om hvordan alt handler om opplevelsene gjestene får i hoteller, og hvis de ikke får en opplevelse, så har ikke betongbygningen noen verdi. Videre gir Tord eksempler på hvordan han har endret hotelldriften etter at Covid-19 har kommet for fullt, og forteller om hva staben har lært fra tidligere situasjoner, som de har kunnet ha nytte av under krisen. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Har vokst opp i hotell. Gikk Befalsskole og Grensevakt på grensen til Russland, i en periode jeg var litt lei av familiebedrift og foreldre, og kom ikke lenger bort. Traineeprogram (annet ord for hard jobbing til lav lønn) på Savoy Hotel i London og Hotel Vier Jahreszeiten i Hamburg. BS fra Cornell University; Hospitality Management. Jeg elsker å være ute i naturen og være i aktivitet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Økt konkurransekraft gjennom Innovasjon. Vi arbeider med flere tiltak som skal forbedre og forenkle hverdagen til gjester og ansatte ved Sundvolden Hotel. Målet med innovasjonstiltakene skal være å:
- Øke omsetning pr arbeidet time
- Frikoble bemanning og produksjon, ved at vi får høyere produktivitet av hver enkelt medarbeider
- Forenkle gjestereisen
- HMS, hvor vi nå om dagen er svært opptatt av smittevern

Hvordan ble du interessert i innovasjon- og forskning? 
Jeg har alltid vært opptatt av innovasjon og elsker å besøke og høre om firmaer som arbeider med dette. Hotellnæringen er litt lowtech, så jeg har stor glede av å være i faglige forum fra andre bransjer som har en helt annen investeringsvilje i teknologi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
De mest interessante kontroverser, er å få en praktisk anvendelse av teknologi. Vi vet det er bra for oss, men så avstår vi fra å ta det i bruk.  Vår vegring mot endring må alltid utfordres. Her er det viktig å balansere frykten for å mislykkes med gleden over å lykkes. Det er et sitat som heter; man må ha trygghet for å våge og angst for å vinne. Vi må arbeide med en bedriftskultur som er endringsvillig gjennom å skape trygghet og samtidig se behovet for endring.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det er evnen til å tilegne seg ny kunnskap. Vi blir aldri ferdig utlært, bare ferdig.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi har etablert et sykehjem og en corona-avdeling i vår hotell-fløy fra 2009. Den gang hadde vi nylig hatt SARS, og jeg forsto at vi måtte ha undertrykk i hotellrommene for å være pasienthotell. I elleve år har denne funksjonen ligget der uten å bli tatt i bruk. Nå er vi en del av første-linje beredskapen for Hole, Ringerike og Jevnaker. Vi har lært viktigheten av å forebyggende tiltak for å hindre smitte. Dette er relevant kunnskap når Norge en gang starter opp igjen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Tord og Sundvolden hotell tenkte innovativt og kreativt under SARS i 2003 og bygget et pasienthotell som tar imot pasienter som sykehusene ikke selv kan håndtere. Hvordan kan hotellbransjen og andre bransjer bruke samme tankegang som Tord og Sundvolden for å være føre vár og ha flere ben å stå på når en krise først inntreffer? Er dette noe vi kommer til å se mer av i tiden fremover?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Kriseledelse Covid-19 Opplevelser Hotelledelse Kundereisen Bærekraft
Enten så utvikler jeg, eller så avvikler jeg.

- Tord Moe Laeskogen

This is Sundvollen hotell

Sundvolden Hotel er et hotell og konferansesenter på Sundvollen i Hole kommune, Buskerud. Hotellet har historie tilbake til 1648, da det nevnes som gjestgiveri med skjenkerett for brennevin. Hotellet utgjør 22 000 m² og har 257 rom per 2013. Sundvolden som fergested og trafikknutepunkt for Kroksundet mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden kan ha gitt herberge til reisende også før 1648. Hotellet ligger i dag like ved Europavei 16. Sundvolden Hotel er medlem av De Historiske Hotel og Spisesteder. I 2008 ble hotellets vertinne, Cecilie Laeskogen, tildelt Arbeidsmiljøprisen.