<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0659: En plastverden i utvikling

Gjest: Steinar Tragethon

Daglig leder of Hallingplast


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon. Steinar har vært daglig leder for Hallingplast, Norges største og mest moderne plastleverandør, i 40 år. I episoden deler han sine erfaringer etter å ha bygget opp Hallingplast til en landsledende plastleverandør, hvordan de jobber med å få frem produktene sine til markedet, samt hva som er forskjellen på god plast og dårlig plast. Denne episoden er laget i samarbeid med Innovasjonsverket
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

Født og oppvokst på Geilo i en kreativ familie. Personlig er jeg en jordnær praktiker som er dyktigst med hendene. Faglig tror jeg at jeg er grundig, går inn i kjernen av utfordringene. Opptatt av å oppdatere kunnskap i takt med utviklingen i det faget vi arbeider.

Hvordan ble du interessert i innovasjon- og forskning?

Har alltid vært nysgjerrig og ikke akseptert tingenes tilstand. Synes det er interessant å prate med mennesker i faget, få frem de utfordringer de har og se om noe kan kombineres med våre muligheter på Hallingplast eller WOPAS, som er ett datterselskap i oppstartsfasen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det aller viktigste er å levere produkter til kundene til: Riktig pris, riktig kvalitet til riktig tid. Ellers er det kontinuerlig utvikling av medarbeidere.

Hva fokuserer du på innen teknologi- og innovasjon?

Vi forsøker å ha godt forhold til alle våre kunder slik at vi blir en sparringspartner i deres utfordringer. Da avdekkes behov, som vi igjen tar videre i våre nettverk.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende fordi vi er i en bransje for fremtiden, der materialene vi bruker har levetid på 100-150 år i full drift. Produktene kan resirkuleres etter endt bruk, og vi scorer høyt på FN`s 17 bærekraftsmål.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Kontroverser der jeg får innblikk i ett annet syn er alltid viktig og interessant. Derfor er det viktig å ha med seg kritiske personer i alle fora der løsninger og ideer skal diskuteres.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Vi har utviklet flere egne produkter, som vi gjerne kaller "intelligente" rør. Dette er rør med tilleggsfunksjoner utover ett standard rør til vann, avløp, industri eller kabelrør.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter?

Vi har lenge markedsført oss som systemleverandør i trykkvann sammenheng. Det vil si at vi ikke bare leverer rør, men en total pakke med rør og deler. Vi eksporterer ca 25 prosent av det vi lager.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Relevant kunnskap i vårt felt, er å ha grunnutdanning i tillegg til evnen å ta til seg lærdom etter hvert som verden utvikler seg. Er man åpen for impulser og læring kan man komme utrolig langt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?

Tror jeg er positivt utålmodig, ingen autoritær leder, kanskje oppfattes som litt utydelig på overflaten.

Et yndlingssitat eller livsmotto?

Ikke forvent mer av andre enn du forventer av deg selv.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke faktorer kan bidra til vekst og utvikling i en lokal bedrift utenfor sentrale byer som anses som industrienes episenter?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Innovasjon Produktutvikling Plast
Ikke forvent mer av andre enn du forventer av deg selv.

- Steinar Tragethon

Recommended literature:
Følge med i aviser når det er vannledningsbrudd

This is Hallingplast

Hallingplast AS ble stiftet i 1969 og er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Til produksjonen benyttes de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP).