<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0066: AI reduserer matsvinn

Gjest: Bertil Helseth

CEO

Intelecy


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med co-founder og CEO i Intelecy, Bertil Helseth. Bertil beskriver seg selv som en tech-nerd som er litt over gjennomsnittet interessert i business og strategi. Bertil startet opp Intelecy i 2017 og fikk med seg tungvektere som TINE og Fortum på kundelisten. Intelecy tar sikte på å forberede prosess- og produksjonsbedrifter på den fjerde industrielle revolusjon gjennom avansert dataanalyse. De har utviklet en software som gjør at bedrifter skal kunne produsere hver eneste enhet renere, tryggere og billigere. Eksempelvis har de hjulpet TINE med å redusere matsvinn i produksjonen sin gjennom bruk av AI. I episoden forteller Bertil blant annet om hvordan produksjonsingeniører og produksjonsledere kan ta bedre beslutninger ved å ha tilgang til riktig informasjon til rett tid
Hva gjør dere på jobben? Vi jobber med analyse av store mengder data fra produksjonsbedrifter. Vi gjør ikke dette som konsulenter, men vi bygger software som har som kjerneteknologi å bruke maskinlæring for at bedriftene skal kunne produsere hver eneste enhet renere, tryggere og billigere. Hva er greia med AI? AI hjelper oss til å peke på områder hvor det kan være et problem i produksjonen som uten tilsyn kan føre til skade på utstyr, eller i verste fall mennesker og natur. I tillegg hjelper AI oss å redusere matsvinn som vi har gjort hos TINE allerede. Hvorfor er det spennende? AI er spennende fordi vi hele tiden flytter grensene mellom hva kun mennesker kan gjøre og hva maskiner kan gjøre. Innenfor industri er det titusener med sensorer som logger data hvert sekund og det er umulig for et menneske å klare å holde oversikt, og ikke minst se sammenheng mellom alle disse datapunktene. Er det noen kontroversielle problemstillinger? Mange lurer på om AI vil ta jobbene våre. Svaret er at AI vil redusere behovet for enkelte jobber, men de som har gjort store analyser av hvordan AI vil påvirke arbeidsmarkedet er enige om at det er forbigående og at AI vil skape flere jobber enn det tar bort. Vi har et enormt behov for å reversere klimaendringer og jeg tror AI er helt essensielt i å løse den oppgaven. Ditt eget beste eksempel på AI? Hvordan vi benytter AI til å redusere matsvinn i produksjonen til TINE. Dette er et godt eksempel fordi det er en teknisk vanskelig oppgave og fordi at resultatet er nyttig for samfunnet, i tillegg til økonomisk verdi for TINE. Dine andre favoritteksempler på AI internasjonalt og nasjonalt? Benevolent AI i London som bruker AI til å finne opp ny medisin. De har blant annet funnet en ny form for medisin som skal hjelpe ALS pasienter. Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Vi er et land som har god økonomi og gode ordninger slik at det er lett å starte opp. Vi har råd til å satse på forskning og å bygge opp teknologibedrifter, hvis regjeringen bestemmer seg for dette.
STARTUP

This is what you will learn:

AI Maskinlæring Industriproduksjonsdata Matsvinn
AI er spennende fordi det flytter grensene mellom hva mennesker kan gjøre og hva maskiner kan gjøre.

- Bertil Helseth

Recommended literature:
Podcastene Linear Digressions og Software Engineering Daily

This is Intelecy

Intelecy er et raskt voksende norsk teknologiselskap som gir verdi til kunder over hele verden i et stort antall bransjer. Intelecy gjør det enkelt å analysere produksjonsdata fra produksjons- og prosessindustrien ved å bruke maskinlæring for å forhindre sammenbrudd, forutsi feil, forbedre produksjonsprosesser og gi dyp innsikt i driften. Selskapet ble etablert i 2017 og har sitt kontor i Oslo.