<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med VP and Head of Kognifai Partner Program, Bent Erik Bjørkli, om hvordan den maritime bransjen skal ta i bruk ny teknologi, ta datadrevne beslutninger, og ta i bruk smarte applikasjoner på en kosteffektiv måte. Kognifai er et åpent digitalt økosystem som gjør det mulig å lage applikasjoner, dele data og integrere med både partner og kunder. Gjennom Kognifai tilbys teknologi, verktøy og infrastruktur for et digitalt økosystem for datadrevet verdiskaping. Bent Erik forteller om hva en "digital tvilling" er, og hva som skiller digitale tvillinger fra generelle simuleringer. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Teknologi-interessert, nysgjerrig og kreativ fyr som liker mennesker. Har fra jeg kunne ta i en skrutrekker alltid likt å finne ut av hvordan ting virker, fascinert av teknologi og nye måter å ta den i bruk på.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Vi gjør det mulig for den maritime bransjen å ta i bruk ny teknologi, ta datadrevne beslutninger, og ta i bruk smarte applikasjoner på en kosteffektiv måte.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Teamet mitt og jeg etablerer relasjoner og lager rammeverk for å fasilitere for samarbeid på tvers i næringen.

Hvorfor er det spennende?  
Det er utrolig spennende å introdusere nye ideer om samarbeid mellom mennesker som jobber mot samme mål, men med forskjellige perspektiv og angrepsvinkel. Vi jobber med selskaper som alle vil gjøre hverdagen for den maritime bransjen bedre.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?  
Endringsprosesser tar tid, og folk flest har en generell skepsis til nye ting. Når vi innførte remote support i Kongsberg maritime var terskelen høy for ta dette i bruk og sikkerhetskortet ble ofte trukket. Men i sommerferien og når vi ikke hadde folk å sende ut, ble terskelen plutselig mye mindre og ingeniørene brukte kreative metoder for å løse oppdragene uten å fysisk reise om bord allikevel.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Jeg mener at det er essensielt å ha domenekunnskap. Vi som driver med digitalisering for den Maritime bransjen kan mye om teknologien, men uten kunnskap om hvordan det er å være på sjøen kommer man ikke langt. Den store verdien ligger i å koble disse sammen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Vi har en grunnleggende positiv tillit til hverandre i Norge som gjør at vi har gode forutsetninger. Den maritime bransjen samarbeider allerede godt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 
Lederskap handler for meg om å finne talentene til menneskene rundt meg og bruke de til å skape verdi.

Noen viktige bærekrafts perspektiver?  
Bærekraft er en rød tråd og en stor del av drivkraften bak det vi holder på med. Noen av kundene våre klarer å redusere brennstoff-forbruket med 40 prosent ved å ta i bruk nye digital verktøyer som igjen fører til endringsprosesser og smarte beslutninger for de om bord og på land.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Sharing is caring. Bruker det ofte som en icebreaker men klinger godt og føler det treffer meg som person. Det å by på seg selv og dele med omverdenen gjør at andre deler tilbake.

Enterprise

This what you will learn:

Infrastruktur Effektrealisering Endringsprosesser  Digital tvilling
Det er utrolig spennende å introdusere nye ideer om samarbeid mellom mennesker som jobber mot samme mål, men med forskjellige perspektiv og angrepsvinkel.

- Bent Erik Bjørkli

Recommended literature:
Filmen om Alpha GO på YouTube. Serien West World

This is Kognifai Partner Program

Kognifai er et åpent digitalt økosystem laget av gruppen Kongsberg, som gjør det mulig å lage applikasjoner, dele data og integrere med både partner og kunder. Gjennom Kognifai tilbys teknologi, verktøy og infrastruktur for et digitalt økosystem for datadrevet verdiskaping. Kognifai tilbyr teknologikomponenter som lar Kongsbergs kunder fange og samle kvalitetsdata fra sensorer og andre forretningssystemer, overføre data til skyen på en sikker og pålitelig måte, samt lage visualiseringer. Systemet genererer innsikt gjennom anvendelse av maskinlæring og prosessimuleringer.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse