<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0661: Fremoverlent og innovativ kommune

Gjest: Pål Terje Rørby

Ordfører of Hemsedal


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Ordfører i Hemsedal og gründer av HIDDEN, Pål Terje Rørby, om det å være ordfører i en kommune som ble hardt rammet av Corivd-19, og hans erfaringer som gründer. Pål Terje forteller om hvorfor det som gründer er viktig å knytte til seg folk som er gode på økonomi. Han gir også innsikt i hva for refleksjoner han har gjort seg som ordfører i Hemsedal, både før og under det mye omtalte hytte-forbudet. Skal man i Hemsedal basere seg på å et antall sykehusplasser gjennom hele året, som tar utgangspunkt i en befolkning som tidvis tidobler seg, skjønt dette bare skjer et par ganger i året?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Utadvendt, kreativ og aktiv med stort engasjement og stå-på-vilje!

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Jobber lite der nå, men tørre og tenke nytt og utenfor rammene.

Hva fokuserer du på innen teknologi og innovasjon?
Lett å bruke, gir mye tilbake for lite investert tid.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
Teknologi også med på turen?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Hidden.no. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er faktisk inspirert av pokemon, og geocaching.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Menneskelig kunnskap og oppførsel.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Akkurat nå ganske lite, mener jeg.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vi har sett at alt kan skje! Ha reserver! Og husk å tenke kreativt raskt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Var en god leder. Et bindeledd mellom de kreative og «pengefolka».

Noen viktige bærekrafts perspektiver?
At det generelt er viktig å tenke miljø.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“People will forget what you said, and people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel” av Maya Angelou.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Under covid-19 har man blitt presset til å drive med radikal innovasjon som for eksempel “sjokkdigitaliseringen”. Hva vil radikal innovasjon ha å si i tiden fremover, også etter situasjonen rundt covid-19 har roet seg ned?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Hytteforbudet Gründerskap Finansiering Radikal innovasjon
Treffer denne type ting som vi er oppe i nå, tror jeg ikke man kan belage seg på å bruke hytta si uansett hvor den er.

- Pål Terje Rørby

Recommended literature:
The Matrix

This is Hemsedal

Hemsedal er et dalføre og en kommune som ligger lengst nord i Hallingdal i landskapet Buskerud i Viken fylke. Kommunen grenser til Gol og Ål i Viken, Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal i Innlandet, og til Lærdal i Vestland. Fra 1980 til i dag har turistnæringen bare blitt mer og mer betydningsfull for bygda, som nå (2011) har omkring 500 000 gjestedøgn fordelt på 6 500 utleiesenger i løpet av vinterhalvåret. Over halvparten av gjestene er utenlandske.