<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0662: Innovasjon i Kartverket

Gjest: Per Erik Opseth

Divisjonsdirektør of Kartverket


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie med Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med divisjonsdirektør for Geodesi i Statens Kartverk, Per Erik Opseth, om hvordan kartverket styrker fundamentet for all geografisk informasjon gjennom et nytt observatorium på Svalbard der de lytter til signaler som er eldre enn jordkloden selv. Kartverket leder også for tiden det største nasjonale kartleggingsprosjektet i Norge noensinne - der hele landet blir laserskannet med en ny, veldig detaljert modell. I podcasten diskuteres også digitale kart, intelligente transportsystemer (ITS), AI, og hvordan disse vil påvirke Kartverket fremover.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg mener det er viktig med balanse i livet, med balanse mellom jobb, familie, venner og fritid. Er opprinnelig fagmann, med leder siden 2007. Liker endring, opptatt av effektivisering, modernisering, digitalisering, og å ta i bruk ny teknologi, samt se nye muligheter. Blir sett på som visjonær.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Kartverket har en ekstremt bre portefølje. Alt vi gjør skal ha en nytte for samfunnet. Alt fra å bidra til et fundament for satellittnavigasjonssystemer som Galileo og GPS til sjømåling, tinglysning av fast eiendom, matrikkelføring, laserscanning av landmassene til å lage framtidsscenarioer for havnivåstigning langs norskekysten.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Se etter nye muligheter. Finne nye metoder for effektivisering men også for å understøtte samfunnet på nye måter. Samfunnet er i kontinuerlig utvikling, og vi må derfor følge med. Aktuelt nå: ITS, dynamiske geodetiske referanserammer

Hvorfor er det spennende?  
Det motiverer meg å lede gjennom kontinuerlige endringsprosesser, motivere andre til innsats. Samarbeide både internt og eksternt for å finne nye løsninger. Vi forsøker å ligge i forkant av samfunnsutviklingen, fordi vi vet at mye av det vi gjør innen geodesi, er langvarige trege prosesser som det tar tiår å jobbe med før det kommer til anvendelse. Vi jobber med å redusere denne tiden.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer? 
Hastigheten i utviklingen. Det går fort, og en kan nesten lure på hvor det skal ende. Tempoet medfører ofte suboptimaliserte løsninger. De gode ideelle løsningene krever standardisering og samarbeid.

Dine favoritteksempler på prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Spennende utvikling med økt bruk av infrastruktur i rommet. Venter på øyeblikket der flyfotoet utkonkurreres av satellittbilder. Kanskje ikke i kvalitet, men i repetisjonshastighet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Vi ser at geografisk informasjon blir mer og mer relevant. Det tradisjonelle kartet er i utvikling. Vi klarer etter hvert å ivareta tidsserier i kartene, og skaper en helt utrolig kunnskapskilde for ettertiden. Omfanget av sensorer øker fra år til år, og tenk om alt ble tilgjengelig. Vi ser eksempler allerede i dag som Google og Apple som viser live trafikkinformasjon i dag. Om vi samlet alle sensordata inn i en digital verden ville vi få en digital kopi av virkeligheten.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en god start i noe vi kaller geoNorge. De fleste offentlige etater og kommuner deler sine kartdata gjennom en felles portal.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kartverket har tatt i bruk både crowdsourcing, intelligente transportsystemer (ITS), AR og AI. Hva kan digitalisering av kart gjøre for Norge som land?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digitale kart Kartverket sin brede portefølje Samarbeid på tvers av forvaltning Innovasjon Ledelse
Geografisk informasjon er en kunnskapskilde vi med fordel kan utnytte bedre.

- Per Erik Opseth

Recommended literature:
Geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/

This is Kartverket

Kartverket er et byrå under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er et av de eldste tekniske byråene i Norge, og under forskjellige navn har virksomheten fortsatt uten avbrudd siden 1773. Hvert kvartal blir cirka 1,5 millioner eiendommer og juridiske stiftelser registrert gjennom Kartverket. Kartverket driver over 1200 servere og har en datalagringskapasitet på 10 petabyte. Kartverket leder for tiden det største nasjonale kartleggingsprosjektet i Norge noensinne - der hele landet blir laserskannet med en ny, veldig detaljert høydemodell.