<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0664: Framtidstro for havet

Gjest: Kjersti Eline Tonnessen Busch

Gründer og daglig leder of SALT


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder i SALT, Kjersti Eline Tønnessen Busch. Kjersti har en doktorgrad i akvakultur og brenner for å gjøre havet og kysten vår renere. Fra Lofoten leder hun SALT, som leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. I episoden forteller Kjersti om hvor søppelet vi ser i havet egentlig kommer fra, hvilke valg som må tas for å få rene strender i Bodø innen 2030, samt om hva de har lært av å ha kartlagt marin forsøpling langs strendene i Norge ved hjelp av GIS-modelleringer.
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby?

Doktorgrad i akvakultur. Hobby: Styreleder i dugnadsdrevet alpinanlegg.

Hvem er du, personlig og faglig?

Personlig: Sterkt engasjement, stor arbeidslyst, litt utålmodig og stor gjennomføringstrang. Faglig: Som forsker er jeg opptatt av å svare på store og relevante spørsmål - mindre interessert i grunnforskning og detaljer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi tror at jobben vi gjør har en betydning og at det faktisk er mulig å gjennomføre de endringene som skal til for at morgendagens verden er enda bedre enn dagens verden. Våre tre forretningsområder er «maritim forsøpling», «marin forvaltning» og «fremtidsrettet kystsamfunn».

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Teknologi som gjør jobben vår enklere. Eksempelvis GIS-modelleringer for å finne ut hvor søppel samler seg langs strendene.

Hvorfor er det spennende?

Det er veldig spennende å ta i bruk teknologi for å hente inn data. Vårt perspektiv er alltid å løse et problem og så finne relevant teknologi og ta den i bruk.

Mest spennende kontroverser?

Ikke kontrovers, men observasjon: Vi snakker ofte for positivt om teknologi og får det til å høres ut som at det kan løse alt alene. Alt kan ikke løses med teknologi, men det kan være til svært god hjelp.

Egne relevante prosjekter siste året?

Kartlegging av marin forsøpling. Vi har kartlagt søppel på strender i Lofoten, Finnmark, Agder og Novaja Semlja. Skulle vært i Ghana nå, men utsatt på grunn av korona.

Favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

Frivillige som samles for å rydde strender, eksempelvis Afroz Shah i Mumbai.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Bygging av bedriftskultur, samhandling med andre, innhenting av informasjon, og kunnskap om bærekraft.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har generelt gode relasjonelle egenskaper og gode bedriftskulturer. Unikt gode (og heldige) i forhold til fornybar energi (vannkraft).

Viktigste nye perspektiver etter Covid-19?

Nå har alle andre også forstått at video er mulig. Det er en stor fordel for oss utenfor ring 2; vi sparer mye tid på å slippe å reise tur/retur Svolvær-Oslo for et møte.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?

Reflekterer mye over min rolle. Er faglig interessert, og marin forsøpling engasjerer meg veldig. Ønsker å være real og rettferdig. Tåler motstand og er ikke lettskremt.

Noen viktige bærekraftsperspektiver?

Bærekraft er viktig for folkehelsa.

Yndlingssitat eller livsmotto?

SALT sitt motto: "Fremtidstro for havet, kysten og folket".

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Mer plast enn fisk i havet i 2050, biene forsvinner, isen smelter. Diskusjonen omkring klima og miljø er ofte dyster og mørk. Kjersti mener dette ikke motiverer oss til endringer. Hvordan kan vi skape en mer lystbetont samtale rundt miljø og klima?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Klima Marin forsøpling Innsamling av data Undervannsrobot
Mange forskere er redde for mikroplasten, men mikroplasten er den vi kan gjøre noe med.

- Kjersti Eline Tonnessen Busch

Recommended literature:

Poor economics av Abhijit Banerjee og Ester Duflo

Holdnorgerent.no

This is SALT

SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten. SALT leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. Deres faglige kompetanse involverer marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap – med spisskompetanse om nordlige problemstillinger. SALT ble dannet av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch (Ph. D. akvakultur) og Kriss Rokkan Iversen (Ph. D. marin systemøkologi) i juni 2010. Kjersti og Kriss studerte sammen og ble enige om at det måtte være mulig å bidra til kystens utvikling – der ressursene fantes og verdiskapingen faktisk skjer.