<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0665: Hydrogen, det nye batteriet

Gjest: Finn Nordmo

Daglig leder of Glomfjord Hydrogen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS, Finn Nordmo. Glomfjord Hydrogen er en hydrogenfabrikk som har fokus på produsere hydrogen bærekraftig og i stor skala. I episoden forteller finn om hvordan gjøre hydrogen til nullutslippsløsning innenfor flere sektorer, deriblant i maritim sektor og i tungtransport. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? Hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Personlig: Har mye energi, liker aktivitet og er utadvendt. Trives sammen med folk. Faglig: Har god faglig ballast innenfor prosessteknologi, både gjennom utdanning (i alt 9 år ved NTNU) og praksis i prosessindustrien hos Hydro og Yara. Innovasjon/FOU: Både fra studietiden og i jobbsammenheng har jeg hele tiden jobbet med å finne bedre eller nye prosesstekniske løsninger.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Jobbe konkret med forretningskonseptet, dvs. prosessteknisk, investeringsbehov, beregne salgspris på hydrogen til transportsektoren, og spre kunnskap om hydrogen som nullutslippsløsninger innenfor flere sektorer.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Kjemi-teknisk - kjemiske reaksjoner.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende å beherske og styre kjemiske produksjonsprosesser.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
«Alle» vil ha hydrogen og nullutslippsløsninger i transportsektoren, men hvor hydrogenet skal hentes fra er det for lite fokus på.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lage nye gjødselprodukter av fiskeslam fra oppdrettsnæringen.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Fremstille protein fra insekter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hvordan ta i bruk nye energiløsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
CO2-fangst (CCS) og anvendelse av CCS for å lage hydrogen og ammoniakk av naturgass.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noe som fungere bedre digitalt enn fysisk, nå i jobben din?
Ingen tvil om at vi lærer oss å bruke digitale verktøy, og å gjøre det mulig for mange å gjøre jobben hjemme. Uten denne muligheten hadde det blitt enda flere permitteringer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Antagelig en ganske grei sjef. Liker å diskutere og høre på andres meninger. Har lett for å snakke med folk.

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Sirkulær økonomi, særlig innenfor oppdrett. Nye produkter basert på avfall og nye nullutslippsløsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Winston Churchill: «never, never give up».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hydrogen kan gi oss nullutslippsløsninger innenfor flere sektorer, men i mange tilfeller trekker vi mot batteriløsninger. Hva er de positive og negative fordelene ved hydrogen og batteri hvis du setter de opp mot hverandre?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Flytende hydrogen Infrastruktur Utviklingsprosjekter Prosessindustri
«Alle» vil ha hydrogen og nullutslippsløsninger i transportsektoren, men hvor skal hydrogenethentes fra er det for lite fokus på.

- Finn Nordmo

Recommended literature:
Gemino.com

This is Glomfjord Hydrogen

Glomfjord Hydrogen er fabrikken som ble etablert på Meløy i 2016. Fabrikken produserer hydrogen til industrielle anvendelser på personbiler, større kjøretøy, båter og tog. Hydrogen fabrikken på Meløy har eksistert i over 40 år. For tiden bygger Glomfjord Hydrogen en ny fabrikk som skal stå klar i 2023.