<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0667: Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Gjest: Kaj B. Westre

Daglig leder of Westregruppen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kaj B. Westre, daglig leder av Westregruppen. Westregruppen består av mange selskaper innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg, og konsernet investerer også i startups. Kaj B. Westre deler sine erfaringer, og reflekterer sammen med Silvija om holdningsendringer, og hva som skal til for at Norge skal bidra i å nå FN sine klimamål, og hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Energisk person som aktivt samspiller mennesker som bør treffes på tvers av virksomheter og kompetanse. Oppvokst i en entreprenørfamilie som alltid har sett muligheter. Økonom og eiendomsutvikler som går langt inn i å forstå og samspille leietagerne sin virksomhet.

Hva gjør du på jobben?
Ser muligheter og spiller andre god. Westregruppen består av mange selskaper innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg. Konsernet investerer også i startups. Gjennom Westregruppen er jeg også engasjert og medeier i PIR som nå setter opp et nytt bygg i Ålesund sentrum hvor det tilrettelegges for samarbeid mellom startups, scaleups og investormiljø.

Hvordan driver du med innovasjon?
Utfordrer aktører/medspillere/virksomheter til å finne nye, smartere og bedre løsninger.

Hvorfor er det spennende?
Det er alltid spennende å flytte grenser.

Dine beste prosjekter siste årene?
- NMK - utviklingen av Norsk Maritimt Kompetansesenter som er startet av meg. De fleste lokalt trodde ikke det var mulig å bygge et internasjonalt senter av slike dimensjoner i Ålesund. Det har fortløpende vært viktige milepæler vi har oppnådd her
- U4SSC lab ved NMK - NTNU sin Simvis lab som nå etableres ved NMK (IE fakultetet). Her tilrettelegges det for en nasjonal satsing med 50 masterstudenter innen simulering og visualisering. Laben etableres i nabolokalet til U4SSC lab, og disse studentene vil få en svært samfunns- og nærings-nær utdanning
- ACO Anlegg sin lønnsomme satsing på bærekraft

Noen som inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Den som har inspirert meg mest er min mor. Hun så alltid det positive og muligheter i enhver situasjon!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
- Kunnskap om SDG
- Digitale verktøy
- Fagkunnskap

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har generelt høy tillit til myndigheter og mellom aktørene i det norske samfunnet. Dette gir oss muligheter som ikke er tilstede i alle land.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Være forberedt på uforutsette hendelser.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Utfordrer og veileder. 

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Mye kan oppnås ved holdningsendringer. Eksempelvis forbruk av vann og energi.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Man blir ikke verdens beste om man venter til i morgen dersom en har sjansen i dag!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan vi bli flinkere til å bevisstgjøre den norske befolkningen på FN sine bærekraftsmål og jobbe med holdninger rundt for eksempel vann- og energibruk og resirkulering?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Smarte byer Digitale tvillinger Vann  Bærekraft Samhandling 
Hvorfor arrangerer FN nå days of cities når det tidligere har vært days of countries? Jeg tror det er ford å fokusere på at med hele land går det for sent, for det er jo i byene det faktisk skjer handling

- Kaj B. Westre

Recommended literature:
Sett deg inn i bærekraftsmålene

This is Westregruppen

Westregruppen består av mange selskaper innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg. Konsernet står også bak utviklingene av Norsk Maritimt Kompetansesenter, U4SSC lab ved NMK, NTNU sin Simvis lab og ACO Anlegg sin lønnsomme satsing på bærekraft.