<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0669: Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Gjest: Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling of Løvold Solution


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold, om det å ta både konsernet og verden videre, skape arbeidsplasser og  nye digitale og miljøvennlige løsninger. Hvilke løsninger og næringsutvikling kan vi ta i bruk for å dra i rett retning i? når det kommer til miljø og bærekraft? Og med en enorm mangel på mat i verden, hvordan kan vi ta i bruk mulighetene i havet på en bærekraftig måte?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? 
54 år, født i Lofoten. Gift, har tre voksne barn og 3 barnebarn. Som person er jeg ekstrovert, omsorgsfull og over gjennomsnittet glad i folk.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Innovasjon og næringsutvikling i Løvold Solution.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?
Lage løsninger og produkter som er nyttige; som gjør hverdagen til kundene eller en næring enklere og mer effektiv. Har også fokus på løsninger og næringsutvikling som bidrar i rett retning i forhold til miljø og bærekraft.  

Hvorfor er det spennende?
Motiverende å jobbe for «a bigger meaning», som for eksempel å gi mat til verden gjennom å ta i bruk mulighetene i havet. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Blir ofte møtt med ulike meninger om havbruk. En del er skeptiske både når det gjelder metoder og produkt. Jeg oppfatter at man ikke møter så mye av dette i landbruket selv om det er snakk om matproduksjon i begge tilfeller.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Har videreutviklet Havbruksloggen, som er et web-basert styringssystem for havbruksnæringen. Dette gir sikker drift og vedlikehold. Nå er vi i gang med etablering av en Havpark på indre havn av Bodø.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden
Norge innehar en unik kunnskap og kompetanse rundt fiskeri og aquakultur. Dette både i selve næringen og i leverandørindustrien rundt.

Viktigste nye perspektiver fra Covid19? Noe som fungerer bedre digitalt enn fysisk nå, i jobben din?
Først og fremst at man er heldig som bor i Norge. Man har også gjennom denne tiden blitt tvunget til å få på plass, og ikke minst benytte seg av, digitale løsninger for å få gjennomført «møter». 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Kreativ og løsningsorientert, og ser muligheter fremfor begrensinger. Har fokus på mål og det å lykkes, men samtidig å se enkeltmennesket.

Noen viktige bærekraftperspektiver
Viktigheten av å begynne med seg selv og sin bedrift, og ikke henge seg for mye opp i det vi ikke får gjort noe med. Alle monner drar! 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Den største gleden du kan ha er å gjøre andre glad». 

Kan du oppsummere vår samtale med en setning? 
Engasjerende samtale som går inn på høyaktuelle tema for meg og forhåpentligvis for andre.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Havbruksnæringen er en av Norges største eksportnæringer. Hvilken rolle kan innovasjon og næringsutvikling spille når det kommer til å bli bedre på miljø og bærekraft innen oppdrettsnæringen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Fiskeoppdrett  Havbruksloggen  Digitalisering  Bærekraft 
I det store perspektivet som tegner et bilde av enorm mangel på mat i verden, mener jeg at vi både har en mulighet til og et ansvar for å ta tak for å gjøre en forskjell her.

- Ellisiv Løvold

Recommended literature:
Løvold Solution 

This is Løvold Solution

Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold as, Havbruksloggen og Løvold Havpark er konsernets driftsselskaper. Her kan man finne det meste av produkter og tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, industri og skipsfart. I over 80 år har Løvold vært en samarbeidspartner med norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt.