<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0067: kunstig intelligens i norsk næringsliv

Gjest: Anne Marthine Rustad

Forskningsleder of SINTEF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder for SINTEF, Anne Marthine Rustad. Anne Marthine har en PhD i marin kybernetikk og har tidligere jobbet i DNV, BCG og Aker Solutions. I SINTEF jobber hun med anvendt forskning som kan tas i bruk av industrien. Selv har hun anvendt AI til søppelsortering og plastsortering, i tillegg til å ha utviklet en ugress-sprøyte som undersøker hvor mye ugress det er på en åker for deretter beregne hvor mye ugressmiddel og hvilken type en burde bruke. I episoden forteller hun mer om hvorfor kunstig intelligens er så viktig for norsk næringsliv, i tillegg til hvordan «gamle» algoritmer har fått «nytt liv» med økt tilgang på data. "Undersøkelser viser at de som vet minst om AI er de som er mest skeptiske og redde for nye teknologi" forteller Anne Marthine.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Studerte siv.ing på NTNU i teknisk kybernetikk, PhD i marin kybernetikk. Jobbet i DNV, BCG og Aker Solutions før jeg begynte i SINTEF. Fikk forespørsel om å begynne i SINTEF Digital og komme mer tilbake til fagområdet mitt. Har også hatt 1.amanuensis II på NTNU.

Hva gjør dere på jobben?

I SINTEF driver vi med anvendt forskning, der alt skal kunne tas i bruk av industrien ganske raskt. Det vil si den forskningen som er mellom akademisk forskning som gjøres på universitetene og det som industrien selv utvikler.

Hva er greia med AI?

For oss er det et metodesett som bygger på matematikk, programmering, algoritmeutvikling, optimering, kybernetikk og så videre.

Hvorfor er det spennende?

I kombinasjon med data drevene modeller (AI) og  mer tradisjonelle metoder kan vi få til ting der de tradisjonelle metodene kommer litt til kort.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Det er mange myter om AI, men av dem er at AI tar jobbene. En del jobber kommer til å forsvinne, men det er også mange nye jobber som vil komme til, også jobber vi ikke kjenner til  dag. Derfor er det viktig å utdanne og etterutdanne folk.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på AI?

Et eksempel som er i skjæringspunktet mellom analyse og AI: Mønstergjenkjenning kan sees på som en enkel form for AI. Plastsortering og søppelsortering var SINTEF tidlig ute.

Dine andre favoritteksempler på AI internasjonalt og nasjonalt?

Det er mye AI rundt oss hver dag som vi ikke nødvendigvis er klar over; spam-filter på mail, anbefaleringer om musikk og filmer på Spotify og Netflix, forslag til neste kjøp på Amazon, selvfølgelig stemmestyring som Siri, Alexa osv.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

Veldig enkelt kan man si at AI er vitenskapen om å bygge dataprogrammer som kan utføre oppgaver som krever man anser å kreve intelligens om det gjøres av et menneske, sånn som å forstå (feks omgivelsene), ta avgjørelser, handle og tilpasse seg. Maskinlæring er en måte å oppnå dette på og algoritmene gir bedre resultater når de får mer data å øve seg på.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Jeg tror det er i B2B markedet i bransjer der Norge allerede er ledende (O&G, maritim, osv) at vi bør ta det i bruk for å sikre konkurransekraft. I havbruk brukes det til å beregne for og medisinering.

En favoritt AI sitat?

Andrew Ng: " Worrying about evil AI killer robots today is a little bit like worrying about overpopulation on the planet Mars.”

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kongsberg AS jobber mye med teknologiske løsninger. De har stor nærhet i den maritime industrienSelskpapet jobber med maskinlæring for AI med fokus  å gjøre den maritime næringen mer effektiv og tryggere. Mange er redde AI-løsninger vil overta disse virksomheteneFokuserer du  høyteknologiske industrivirksomheter som Kongsberg AS, tror du det er legitime grunner til å være redd for at roboter tar over disse instillingene?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

AI AI i norsk næringsliv Algoritmeutvikling Maskinlæring
Et av våre beste eksempler på AI er hvordan vi gjennomførte en ugress-sprøyte som undersøkte hvor mye ugress det var i åkeren for deretter å beregne hvor mye ugressmiddel og hvilken type man skulle bruke.

- Anne Marthine Rustad

Recommended literature:
Finland sitt prosjekt: Elements of AI

This is SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden.