<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0670: Innovasjon fra Bodø

Gjest: Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør of Iris- Salten iKS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Iris Salten IKS, Leif-Magne Hjelseng. Leif-Magne er utdannet sivilingeniør og karakteriserer seg selv som en kritisk realist som er opptatt av mennesker. På Vikan utenfor Bodø leder han Iris Salten IKS – et interkommunalt rennovasjonsselskap med fokus på det grønne skiftet. I episoden forteller Leif-Magne om en menneskesentrert tilnærming til innovasjon, hvordan man setter i gang de riktige ressursene for å lykkes, samt om hans tanker rundt Covid-19 og hvordan dette vil påvirke klima i årene som kommer. Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby? 

Sivilingeniør - bygg og anlegg. 

Hobby: vedlikeholde et paradis i Gildeskål kommune (www.krokholmen.no), vin, og lære meg italiensk i disse Corona-tider. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

En leder og en kritisk realist. Stiller spørsmål ved mye og er opptatt av mennesker. 

Hva er det viktigste du gjør på jobben?

Legge til rette for at mine medarbeidere lykkes, ha oversikt og være oppdatert, samt se lange linjer.   

Hva fokuserer du på innen innovasjon? 

- Grip muligheten når den er der
- Sett inn ressurser dersom du vil lykkes

- Pass på at det ikke blir for stort

- Spør en venn 

Hvorfor er det spennende? 

Det gir energi.  

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer? 

Hva en klima-kur vil gjøre med fremtiden. Er det vi ser med Covid19 en forsmak på endringene som må komme, men av andre årsaker? 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 

- Elektrifisering av produksjonen på Vikan

- Restavfallsbehandling og komposteringsprosessen

- Avfallsløsninger i Ny by 

- Ny flyplass

- Oppfølging av våre spin-off’er: Nofir og Mivanor   

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Tanken om ny økonomisk verdensorden med sirkulær økonomi og New Green Deal. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Evne til å tilegne seg ny kunnskap, realfagskompetanse, kunne prate flere språk, historie, forstå sammenhenger, samt evne til å lytte og forstå andre enn seg selv. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Mange av oss deltar i et interessant arbeidsliv. Det betyr at mange får muligheten til å utvikle seg, og gjør det. Vi må tilstrebe at få faller utenfor. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 

NLP og Coaching.    

Viktigste nye perspektiver fra Covid19? 

Mange ting kan endre seg fort, og det gir like mange muligheter som problemer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 

Normalt god til å lytte. Delegerer og kontrollerer veldig lite, og har stor tillit til mine medarbeidere. Den som har på skoen vet vanligvis hvor den trykker, og de har alltid svaret på sitt eget spørsmål.   

Noen viktige bærekraftperspektiver? 

Det er helt essensielt. Å samarbeide om løsningene er veien å gå. 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 

«Don’t look back, you are not going that way», og «du bommer på 100 % av skuddene du aldri fyrer av».  

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Covid-19 har endret mye av hverdagen vår og ikke minst samfunnet globalt i negativ retning, men hvis vi snur det rundt, hva slags positive ting kan komme ut av pandemien, som vi må passe på å videreutvikle og ta vare på i ettertid?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Gründerskap Avfallsløsninger  Havbruk  Sirkularitet i gjenvinning
Mange ting kan endre seg fort nå som følger av Covid-19. Dette gir like mange muligheter som problemer, hva fokuserer du på?

- Leif-Magne Hjelseng

Recommended literature:
Lærebok i NLP og Coaching

This is Iris- Salten iKS

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø. Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Deres bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-selskapene i Nord-Norge.