<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0671: Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Gjest: Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør of Kvarøy Fiskeoppdrett


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf Gøran Knutsen, om hvordan de produserer laks på en litt annerledes måte.  Kvarøy Fiskeoppdrett har som sin målsetning å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd. I podcasten prater Silvija og Alf Gøran om hvor møtepunktet ligger mellom blockchain, AI, maskinlæring og fiskerinæringen. De diskuterer også hva som er statusen til likestilling innen fiskeribransjen.


Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? Hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
39 år, gift og har 3 barn. Har jobbet med oppdrett siden 2005. Glad i tall og har klare mål og visjoner i arbeidet med Kvarøy Fiskeoppdrett. Vi ønsker å være fremst når det gjelder ny teknologi og utviklingen som er/kommer i næringen. Næringen som helhet er nødt til å utvikle seg og digitalisere seg.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å produsere laks, men marked og salg er også viktig. Vi har nettopp startet et selskap i USA, og derfor går mye av min tid til det. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
For øyeblikket er det Blockchain-prosjektet som tar mest tid. Vi har også flere andre interessante prosjekter på gang innen robotteknologi, maskinlæring og AI.

Hvorfor er det spennende?
Dette er en ung næring som er inne i en fase hvor kursen framover blir staket ut. Det nytter ikke å sitte bakpå og tro at man kan komme etter. Næringen vår er en næring som mottar mye kritikk, vi er nok for dårlig til å kommunisere alle de gode tingene vi gjør.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap innen produksjon av laks/mat vil være relevant. Jeg ser også at det kommer til et punkt hvor digitalisering og datakunnskap blir viktig, også innen vår næring. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Oppdrettserfaringen vår er en kunnskap som vi i dag eksporterer. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid19?
Covid er en revolusjon for oss som reiser mye. Flere får opp øynene for at digitale møter kan erstatte de fysiske møtene.  

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Det er høyt under taket hos meg. Jeg er veldig direkte og ærlig, og ønsker det samme fra mine ansatte.

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Næringen vår og matproduksjonen som vi gjør er bærekraftig på alle nivåer, men det er ting vi kan gjøre bedre. Fotavtrykket er lavt, men kan forbedres. Det er viktig å se helheten, og der er oppdrett dyktig.  

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Den dagen jeg våkner opp kl. 05.00 og er usikker på om jeg vil på jobb eller ikke slutter jeg.  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
En prat om løst og fast innen oppdrett, med fokus på innovasjon og bærekraft. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:I episoden snakker Alf Gøran om hvordan de bruker blockchain, maskinlæring, robotteknologi og AI i oppdrettsnæringen sin. Hva mener du moderne teknologi kan gjøre for oppdrettsnæringen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Bærekraft Familiebedrift Oppdrett  Ledelse
Den dagen jeg våkner opp 05.00 og er usikker på om jeg vil på jobb eller ikke så slutter jeg.

- Alf Gøran Knutsen

Recommended literature:
Norsk Fiskeoppdrett  Norsk Sjømat FX Expert

This is Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy Fiskeoppdrett har vært i familiens eie i tre generasjoner. Det var Alf Olsen som i 1976 startet med lakseoppdrett som en av de første i Nord-Norge sammen med sønnen Geir. Nå er det sønnene til Geir; Gjermund, Håvard og svigersønnen Alf-Gøran – som driver Kvarøy Fiskeoppdrett. Teamet vokste opp på og rundt fiskeoppdrettet, og da de tok over i 2008, fortsatte de med å utvikle Kvarøy i tråd med ideen til forfedrene om å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd.