<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0672: Ny verdikjede i lakseproduksjon

Gjest: Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør of Salten Aqua


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med viseadministrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal, om at det fremdeles er mye å hente av ny teknologi innen fiskerinæringen, og at det skjer mye nytt i hele verdikjeden rundt lakseproduksjon. Jarle deler av sin 12-års lange erfaring fra Salten Aqua, og gir innsikt blant annet i noe av det viktigste han har endret mening om gjennom disse årene. Silvija og Jarle diskuterer også hva det er man egentlig gjør i fiske-produksjon og hvor mye teknologi som ligger i dette feltet.  

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
En økonom med overblikk – jobber med 10-15 bedrifter i gruppen. 

Hva gjør du  jobben?
Har et overordnet ansvar for økonomi, styrearbeid og strategi.

Hvordan jobber du med innovasjon?
Jeg er med på utvikling og implementering av produksjon og markedsarbeid i gruppens selskaper.

Hvorfor er det spennende
Det er stor spennvidde i problemstillinger og mange flinke folk.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
Hvor langt på kryss og tvers av verdikjeden vi skal bevege oss inn på.  

Dine egne relevante prosjekter siste året
Nytt slakteri, nytt smoltanlegg, og nytt videreforedlingsanlegg. Privat: Bygge naust. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?
Polar Quality India – et datterselskap i India.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kombinasjon av sosial/kulturell kunnskap og fagkunnskap. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi holder en relativ flat struktur i selskapene, noe som gir hurtig evne for endringer.

Viktigste nye perspektiver fra Covid19?
Hvor sammenflettet samfunnet er – lokal, nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg er løsningsorientert og prøver å få folk til å foreslå egne løsninger – ikke bare komme med et problem. Det (kan) fungere fordi en leder ikke klarer å få meg seg all info alltid. 

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Tenk alltid på at fotavtrykket ikke blir for stort. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Fiskerinæringen har vært flinke til å ta i bruk teknologi og har derfor ligget forann mange andre land, men hvordan kan vi få oppdrettsnæringen i større grad ta i bruk enda mer ny teknologi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Implementering  Utvikling av produksjon Bærekraft Digitalisering 
Tenk alltid på at fotavtrykket ikke blir for stort.

- Jarle Solemdal

Recommended literature:
Laks, en biografi av Lars Kvamme

This is Salten Aqua

Selskapene i Salten Aqua- gruppen utgjør til sammen en fullverdig verdikjede for produksjon og salg av laks. Det vil si at gruppen som helhet håndterer laksen fra den klekkes ut av egget, helt til den er å finne i butikkhyllene. Salten Aqua AS utgjør hovedadministrasjonen til hele Salten Aqua- konsernet, og utfører administrative tjenester for eierselskapene sine. Datter - og eierselskapene utgjør til sammen Salten Aqua- gruppen, hvor selskapene deler like verdier med tanke på kvalitetsarbeid og produksjon.