<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0673: Miljøvennlig støperiteknologi

Gjest: Eirik Belland

Daglig leder

Effee Induction


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Effee Induction, Eirik Belland. Effee induction har utviklet en svært energibesparende metode for støping av metall. I episoden forteller Eirik hvordan man kan bruke grønn vekst i salg og markedsføring. Eirik forteller også om hva han mener er det beste og det verste med å være gründer. 

Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
Pappa  til  Alfred  og  Sara. Gift med Marie. Er glad  i  mennesker og  å prate med folk.  En faglig  allrounder – litt  for  utålmodig  til  å  bli  ordentlig  flink  i  noe.

Hva  gjør  du  på  jobben?
Salg/kundekontakt, forretningsutvikling, produktutvikling, finansiering, IPR-ansvarlig, regnskapsansvarlig, prosjektleder med mer. Prøver først og fremst å legge til rette for og være en god hjelper for våre fantastiske medgründere og ansatte.

Hvordan  kjører  du  innovasjon?
Vi jobber  nær  kundene og tester  konsepter  tidlig  med skisser og 3D-printede  modeller. Vi  forsøker også  å  bygge  nedskalerte  modeller  og  maskiner  for å  kjøre  fysisk  testing  raskt  (rapid prototyping).

Hvorfor  er  det  spennende?
Vi får muligheten til å ansette folk, bygge verksteder, jobbe internasjonalt, skape nye produkter, lande nye kunder, og mye mer.

Dine  egne  relevante  prosjekter  siste  året?
Ny støperiteknologi som sparer 35% strøm per metallstøp og krever nær halvparten av metallmengde sammenlignet med gammel teknologi. Ellers har jeg startet opp et annet selskap, Corron AS.

Prosjekter  som  inspirerer  deg  mest,  internasjonalt  og  nasjonalt?
- Hva  blir  fremtidens  energibærere? Tesla  er  et  interessant  «prosjekt»  som  utfordrer
- Hvor  får  vi  energien  vår  fra  i  fremtiden? Bill Gates  sitt  prosjekt  som bruker  utarmet uran
- Industriparken  i  Mo  i  Rana

Hva  tror  du  er  relevant  kunnskap  for  fremtiden?
Etikk  og  moral, samt  digitalisering/robotisering.

Hva  gjør  vi  unikt  godt  i  Norge av  dette?
Vi  er  dyktige  på  å  kjøre  prosjekter  og  på  «engineering to order»-produkter  (korte serier).

Viktigste  nye  perspektiver  fra  Covid-19?
Vi har to  lokasjoner  i  Norge, en  i  Sverige  og  en  i  India (utenom  agenter),  og  Covid-19 har,  paradoksalt  nok,  ført  oss  betydelig  nærmere  hverandre.  Samspillet  mellom  har  blitt  styrket,  og  vi klarer  nå  å  utnytte  hverandres  gode  egenskaper  på  en  mye  bedre  måte  enn  før  Corona.

Hvordan  er  du  som  leder,  og  hvorfor  funker  det?
Jeg  verdsetter  alle  jeg  jobber med  høyt,  og  er  ikke  redd  for å  si  det. Jeg  prøver  å  være  en  tilrettelegger  for  ansatte  som  gir  trygghet,  tillitt  og  retning.

Noen  viktige  bærekraftperspektiver?
Det er viktig  for  verden og det er  motiverende både  for  ansatte  og  meg. Det  gjør  også  bedriften  mer  attraktiv  for  nye  ansatte.

Et  yndlingssitat  eller  livsmotto?
Gjør  det  som  betyr  mest  for  andre,  og  for deg  selv.

Dette LØRNER du:

Gründerskap Støperi Teknologi Grønn vekst Konkurransekraft
Det ligger ofte store barrierer i det å endre en prosess, fordi det oppleves som risikabelt å endre på status que. Derfor må du være mer enn bare 2-3% bedre enn alternativet.

Eirik Belland

Anbefalt litteratur

Dette er Effee Induction

Effee AS bidrar til en mer økonomisk og miljømessig bærekraftig støpe-virksomhet. På bakgrunn av en idé fra SINTEF har gründer Eirik Belland sammen med Oshaug Metall utviklet en støpemetode som kan redusere strømforbruket med 40 % og samtidig doble produksjonskapasiteten.

Refleksjon

Vi må skryte mer av oss selv. Hvordan kan vi bli bedre til å fremme og markedsføre de gode og grønne teknologiene vi har i landet vårt internasjonalt?