<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0674: Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Gjest: Maria Barrio

Forskningssjef of SINTEF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF, Maria Barrio. Maria er utdannet maskiningeniør og har en PhD i bioenergi. For tiden leder hun en gruppe på 10 forskere som arbeider med vann-relaterte utfordringer. I utredningsarbeidet «Veikart for fremtidens næringsliv» utforsker de teknologier, ressurser og kunnskap som kan utvikle helt nye næringer og verdikjeder i Norge. I episoden forteller Maria om de viktigste linjene fra rapporten, noe av problematikken med overvann i et klimaperspektiv, samt hvordan vi skal klare å ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk. Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

En positiv og energisk person som er veldig glad i å kommunisere med folk. Jeg er i dag leder for en gruppe på 10 forskere som jobber med vann-relaterte utfordringer.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?

Jeg betrakter meg selv som en fasilitator, spesielt i dette prosjektet.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?

Jeg har bidratt med å snakke med forskerne, spørre mye for å få essensen av ideene, samt finne gode bilder som får budskapene frem.

Hvorfor er det spennende?

Det er utrolige mange ideer, og jeg er stolt av mine SINTEF-kollegaer som kan mye om teknologi og samtidig er klar over at det ikke bare er teknologi som gjelder.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?

I løpet av prosjektet har jeg fått langt mer forståelse av at Norge er ikke bare Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Det er mange på mindre steder som vil og kan mye.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Har vært engasjert på oppdrag fra NHO i utredningsarbeidet "Veikart for fremtidens næringsliv".

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?

Sirkulær økonomi, både generelt og tankesettet som ligger bak.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Det jeg tror er veldig viktig er å lytte til andre, være åpne til nye "kunnskapskombinasjoner", samt å være nysgjerrig på hverandres kunnskap. Samarbeid er like viktig som kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Det er sentralt å ta hensyn til hvilke forutsetninger Norge har for å realisere ulike nye verdikjeder. Dette krever innsikt i hvor vi står i dag, konkurransesituasjonen, hvilke barrierer som må brytes ned, og hvilke insentiver som må til for å realisere en verdikjede.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

Vi ser en formidabel akselerasjon av den digitale transformasjonen. Vi er blitt langt mer klar over viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, i tillegg til at samfunnssikkerhet har fått mye større betydning.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?

Fasiliterer og viser mye respekt ovenfor de som sitter med kunnskap.

Noen viktige bærekraftperspektiver?

Bærekraft i seg selv kan være et dilemma, det vil si hvordan vi kan ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk.

Et yndlingssitat eller livsmotto?

Velg dine kamper.

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?

Naturressurser, kunnskap, teknologi og samarbeid gir nye muligheter for Norge.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan tenker du at Norge kan bidra på de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling; miljø, sosiale forhold og økonomi? Hva er dine eksempler for hver kategori? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Vannettverk  Bærekraft Overvann   Verdiskapning  
Det er sentralt å ta hensyn til hvilke forutsetninger Norge har for å realisere ulike nye verdikjeder.

- Maria Barrio

Recommended literature:
Rapporten SINTEF har utarbeidet på vegne av NHO: Nye Muligheter For Verdiskapning i Norge

This is SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.