<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0675: Optimismen lenge leve

Gjest: Ingrid Lorange

Administrerende direktør of Siva


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange. Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv. Ingrid forteller i episoden hvordan Siva sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få hjelp til å drive innovasjon, samt hvordan vi kan løfte norske teknologibedrifter til å bli markedsrelevante.
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby?
Utdannet siviløkonom. Hobby: friluftsliv, skog og fjell, været og musikk.

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, optimistisk, sosial, brenner for virksomheten, tverrfaglig, «skapingeniør», analytisk og samarbeidsorientert.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?
Ledelse, møter, motivasjon, strategi- og organisasjonsutvikling, relasjoner og rapportering.

Hvordan driver du med innovasjon?
Siva jobber med å tilrettelegge for innovasjon i hele Norge.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Fordi det er viktig for samfunnet og for Norge. Også fordi vi kommer borti fantastisk mye spennende som utvikles av andre.

Noen interessante nye dilemmaer?
Mange må prøve seg for at noen få skal lykkes stort. Vi trenger vekst og eksport, men små lokale aktører er også viktige for Norge.

Dine beste prosjekter siste året?
Ny strategi for Siva etablert sammen med alle ansatte. I tillegg «ekspertutvalget for farlig avfall», som jeg ledet høsten 2019.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og lokalt?
Folk som brenner for det de driver med, og som er samarbeidsorientert og opptatt av resultater - ikke egen posisjon. Vi får til mest når vi jobber sammen og spiller hverandre gode.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Nesten alt (medisin, biologi, ingeniørfag, kultur, økonomi m.m.), men med tett kobling til teknologi og samfunnsansvar/forståelse.

Hvilke fordeler får du ved å jobbe fra Norge?
Frihet, tillit, trygghet, natur, løsningsfokus, og «equality».

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må forstå hvor privilegerte vi egentlig er. Sammen kommer vi gjennom krisen. Det er mange viktige læringspunkter med endrede arbeidsformer som vi kan bygge videre på.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Positiv, engasjert og glad i folk. Dette fungerer fordi jeg tror ansatte merker at jeg bryr meg og at vi da er et team. Jeg er opptatt av å fremheve det andre leverer. Jeg gir meg ikke, men leter alltid etter andre måter å realisere resultater på hvis jeg møter motstand - for det ordner seg til slutt hvis vi klarer å jobbe sammen.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Holdningsendringer tar tid, men mye har skjedd det siste året; sirkulærøkonomi, bevissthet rundt forbruk og villighet til å «ofre» noe, kombinert med teknologi og nye løsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Hold hjertet varmt og hodet kaldt.

Hva er den viktigste tanken i vår samtale?
Vi må jobbe hardt, vi må ofre noe, vi må jobbe sammen, vi må utnytte de fantastiske ressursene vi har – og da får vi til fantastisk mye.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Teknologisk innovasjon er i full sving i Norge, men hvordan kan vi sørge for å ha en konkurransedyktig industri innen teknologi med stadig påfyll av ny innovativ teknologi i Norge?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Inkubatorer og næringshager 
Innovasjon
Vekst gjennom grønn omstilling 
Norsk konkurransekraft
Vi må etablere mye mer produksjon her, og nå er vi i en god tid for å gjøre nettopp dette.

- Ingrid Lorange

Recommended literature:
Siva.no

This is Siva

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Siva-strukturen består for tiden av 40 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 74 innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper som samlet er eier i over 100 eiendommer.