<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0676: Storskala ren hydrogen fra gass

Gjest: Kathrine Kværnes Ryengen

CEO

ZEG Power


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine Kvarnes Ryengen. Zeg power sitt formål er å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon med fokus på ZEG-teknologi. I episoden forteller Kathrine om forretnings- og eksport mulighetene som ligger innen hydrogen, deriblant lagring og transport av hydrogen. 

Utdanning  og  hobby?
MTM (UNSW, Sydney) og Master of Industrial & Mechanical Engineering (NTNU) 

Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
Svært glad i å bruke tid og energi på å bidra til å finne gode løsninger på klimautfordringer, samt å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Har teknisk bakgrunn og trives best i grensesnittet mellom teknologi og forretning.  

Hvordan  beskriver  du  oppdraget  til  organisasjonen  din? 
Muliggjøre grønn utnyttelse av gass.   

Dine  beste  tips for  effektiv  innovasjon?
Jeg tror nøkkelen ligger i å koble forskning med industrielt samarbeid og etablere et dedikert team med ansvar for kommersialisering av forskningsresultater.  

Hvorfor  synes  DU at  oppdraget  er  spennende?
ZEG Power baserer seg på norskutviklet teknologi fra IFE; midt i «sweet-spoten» med tanke på å redusere klimagassutslipp. Hydrogen har en nøkkelrolle her.  

Hva  synes  DU  er  de  mest  interessante  nye  dilemmaer?
Vi opplever et klassisk høna-eller-egget-dilemma med hensyn til hvem som skal ta det første steget; er det produsentene eller brukerne av hydrogen?  

Dine  egne  relevante  prosjekter  siste  året?
- Fikk på plass nye eiere, inkludert AP Ventures, Sparx Group og Nysnø Klimainvesteringer
- Etablerte vårt svært gode partnerskap med CCB
- Gjort oss godt kjent med ulike ingeniørmiljø 
- Begynt et samarbeid med en partner i Nederland for vårt første oppskalerte anlegg   

Prosjekter  som  inspirerer  deg  mest,  internasjonalt  og  nasjonalt?
Northern Lights-prosjektet.  

Hva  tror  du  er  relevant  kunnskap  for  fremtiden?
Grunnleggende teknologisk kunnskap kombinert med evnen til selvstendig tenking, og tilegne seg ny informasjon raskt  

Hva  gjør  vi  unikt  godt  i  Norge av  dette?
Vi har gode universiteter og forskningsinstitusjoner, i tillegg til en tradisjon for å lære seg selvstendig tenkning. Med mindre formelle strukturer er vi også tilpasningsdyktige.  

Viktigste  nye  perspektiver  fra  Covid-19?
En del av løsningen til reduksjon av klimagassutslipp er å reise og forbruke mindre. Det har også fått oss til å reflektere over mer effektive måter å samhandle på uten fysisk tilstedeværelse, men også viktigheten av nettopp fysisk tilstedeværelse.  

Hvordan  er  du  som  leder,  og  hvorfor  funker  det?
Uformell, med fokus på gjennomføring og å lytte til gode kollegers kloke hoder. Det muliggjør selvstendig arbeid i en lettbent struktur med korte beslutningslinjer.  

Noen  viktige  bærekraftperspektiver?
For å nå bærekraftsmålene er det viktig å ta i bruk alle midler og løsninger – ikke drive symbolpolitikk.  

Et  yndlingssitat  eller  livsmotto?
Forsøker å bruke det jeg har og er på en best mulig måte.  

Dette LØRNER du:

Hydrogen Olje og gass  Infrastruktur  CO2 fangst og lagring
Innen feltet jeg nå jobber, opplever vi et klassisk høna-eller-egget-dilemma i henhold til hvem som skal ta det første steget. Er det produsentene eller brukerne av hydrogen?

Kathrine Kværnes Ryengen

Anbefalt litteratur
Siva.no

Dette er ZEG Power

ZEG Power ble etablert i januar 2008 som en spin-off fra Institutt for energiteknikk (IFE). Selskapet har i samarbeid med sine eiere lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av ZEG-teknologien. ZEG Power sin visjon er å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon, og forretningsidéen er effektiv produksjon av utslippsfritt hydrogen og/eller elektrisitet fra gass ved hjelp av ZEG Power sin effektive prosess med integrert CO2-separasjon.

Refleksjon

Hydrogen kan spille en viktig rolle som en fremtidig grønn energi, men vi er enda dårlig på utviklingen av den i Norge. Hvordan kan vi ta kunnskapen om hvordan vi utviklet olje over til hydrogen?