<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOME

#0677: Konsolidering og vekst i Europa

Gjest: Arild Bødal

Medgründer

NORVA24


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av NORVA24, Arild Bødal. NORAV24 er i dag Nordens største vann- og avløpskonsern og tilbyr i dag et spekter av tjenester til private aktører og bedriftsmarkedet innenfor infrastruktur under bakkenivå. Arild snakker i episoden om viktigheten av å satse på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å tenke kontinuerlig forbedring, kundeorientering og konkurranse. Arild forteller også om hvilke muligheter som ligger under bakken vår og hvordan det står til med vannverket vårt i forhold til våre Skandinaviske naboer. 

 

 

Utdanning og hobby?
Økonomi/strategi/innovasjon. Hobby: familie, kombinert med friluftsliv, ski/randonee og å bidra i lokalsamfunnet.

Hvem er du, personlig og faglig?
Dedikert og ansvarlig, enten det er på privaten, på jobb eller faglig. Jobber mer med å ha oversikt framfor detaljert innsikt.

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Norva24 skal bygge et Europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen vår bransje. Vi er kundeorientert og jobber ut fra mottoet «Vi hjelper alltid».

Dine beste tips for effektiv innovasjon?
Bygg en kultur der alle blir utfordret på å tenke kontinuerlig forbedring, samt å være ekstremt kundeorienterte og konkurranseorienterte.

Hvorfor synes DU at oppdraget er spennende?
Det å utvikle en «ny» UIM-aktør på basis av en svært fragmentert underskog av små- og mellomstore bedrifter, er i seg selv spennende.

Hva synes DU er de mest interessante nye dilemmaer?
Gjennomsnittsalderen på den offentlige underjordiske infrastrukturen blir høyere og høyere, og etterslepet på reparasjoner og vedlikeholdsbehov blir større og større.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Et IoT-prosjekt med sensorbaserte overvåkningstjenester kombinert med fysiske tjenesteleveranser for å vedlikeholde og drifte infrastruktur
- Ekspandert ytterligere i Norden, samt gått inn i Tyskland gjennom oppkjøpet av ExRohr

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om miljø og potensielle skadeeffekter av de valgene vi gjør daglig. Innovasjon er viktig, men jeg mener at vi må tenke små, løpende forbedringer i alt vi gjør – kontinuerlig forbedring.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Er vi blitt for fokusert på, og avhengig av, økonomisk vekst? Kan vi nå reise mindre og permanent redusere utslipp gjennom nye måter å jobbe og samhandle på?

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
I dag er jeg hovedsakelig styreleder, og ikke involvert i så mye operativt. Jeg prøver å være en støtte for de selskapene og de lederne jeg jobber med, uten å gå i detalj eller å «gå i veien». Jeg støtter og løfter.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Grønn vekst og fokus på FNs bærekraftsmål er i dag ikke lengre noe spesielt, det er selvsagt.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Jeg liker å sitere min avdøde far, som opplevde og overlevde Lodalsulykken i 1936 som liten gutt. Han sa alltid «bagateller er i livets spill» når ting ser vanskelig ut. Med det mener jeg at vi må lære oss å se ting i perspektiv, og se muligheter fremfor problemer.

Dette LØRNER du:

Sensorer for å overvåke funksjoner og nivå Digital kartlegging  Analysering av infrastruktur Kultur 
Grønn vekst og fokus på FN’s bærekraftsmål er i dag ikke lenger noe spesielt, det er en selvfølge.

Arild Bødal

Anbefalt litteratur
Siva.no

Dette er NORVA24

Norva24 ble etablert i 2015, da en rekke mindre lokale selskaper slo seg sammen, og dannet et større konsern på tvers av regioner. Norva24 er i dag størst i Norden, med lokasjoner både i Norge, Sverige og Danmark, samt at de har stor tilstedeværelse i Tyskland. I dag leverer Norva24 et bredt spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå.

Refleksjon

Vi tror vi har verdens beste vann, men Norge kommer dårlig ut på vannkvalitet i forhold til andre land. Hvordan kan dette være, og hvordan kan vi ta tilbake troen vår i virkeligheten om at vi har verdens beste vann?