<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0678: Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Gjest: Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon of Norges Handelshøyskole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen. Som professor ved NHH jobber Tor med å utvikle og formidle ny kunnskap om innovasjon og verdiskapning. I episoden forteller han om om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne og attraktivitet. Samtalen går også inn på Norges muligheter og utfordringer i forhold til grønn omstilling, samt hvordan vi kan prise fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller. 

Full transcript (Available soon)

Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
En  forsker  som  er  nysgjerrig    verdiskaping  og  innovasjoner 

Hva er essensen av det du gjør på jobben?
Utvikler  og  formidler  ny  kunnskap og forskning  om  innovasjoner og verdiskaping 

Hvordan driver du med innovasjon?
Tradisjonell empirisk forskning, og ved å utvikle egne tanker, vaner, og ferdigheter.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det bringer meg til fronten av samfunnsdebatten, i dialog med ledere og andre som kan utvikle tanker og innsikt.

Noen interessante nye dilemmaer?
– Hvordan unngå vekst uten ansettelse?
– Hvordan unngå ulike samfunn?
– Hvordan finansiere en velutviklet velferdsstat?

Dine beste prosjekter siste året?
Norsk Innovasjonsindeks, som er verdens første kundedrevne måling av bedrifters innovasjonsevne. Metodikken er eksportert til fire land.

Noen som inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Tilgang på de beste lærekrefter for alle gjennom MOOC.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hvordan ta teknologi i bruk for å høste de økonomiske verdiene/gevinstene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Ingenting, men vi kan bli den beste nasjonen til å ta teknologi hurtig i bruk blant innbyggere, kunder, organisasjoner og ledere.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Overføring av makt fra folket til myndighetene gjennom overvåkning av innbyggerne, og hvordan dette må tilbakeføres til folket.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
På kort og mellomlang sikt har jeg tro på tiltak som: a) forlenger produkters livssyklus (recommerce), og b) i større grad aktiverer passive ressurser (tid og assets) gjennom deling. Sirkulærøkonomi er en langsiktig idealtilstand som vil kreve svært mye.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Det er bare en gal person som gjør det samme om igjen og håper på et annet resultat».

Kan du oppsummere vår samtale med 10 ord?
Hvordan digitalisering og AI løse kan mange av tjenesteøkonomiens store utfordringer.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan vil forbrukernes økte bevissthet på bærekraft påvirke bedriftenes innovasjon og attraktivitet fremover?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Verdifangst Digital divide Sirkulærøkonomi Grønn innovasjon Forskning 
På kort og mellomlang sikt har jeg tro på tiltak som både forlenger produkters livssyklus, men også i større grad aktiverer passive ressurser (tid og assets) gjennom deling.

- Tor Wallin Andreassen

Recommended literature:
Norsk innovasjonsindeks fra NHH 

This is Norges Handelshøyskole

Norges handelshøyskole (NHH) er Norges eldste vitenskapelige høyskole innen bedriftsøkonomiske og administrative fag, historisk kalt handelsfag. Skolen ble grunnlagt i 1936 etter stortingsvedtak fra 1917 og åpnet 7. september 1936. Siviløkonomstudiet ved NHH var i årene 2006–2013 Norges meste søkte studium.