<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0679: Digital rekonstruksjon av kulturturminner

Gjest: Christian Wee

Direktør of Stiftelsen Falstadsenteret


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør i Stiftelsen Falstadsenteret, Christian Wee, om hvordan teknologi kan brukes til samfunnsnyttige oppdrag, også i en analog institusjon som et museum.  Christian gir sine synspunkter på hvordan en analog instutisjon kan gjøres bedre stilt digitalt. Silvija og Christian diskuterer også hvordan teknologi kan brukes i museene på en måte som styrker opplevelsen i besøket ved stedet, fremfor å erstatte publikums behov for å foreta fysiske besøk. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Leder med bred plattform. Utdanningen og det jeg har jobbet med er en fullstendig mismatch. Jeg jobbet 20 år i privat næringsliv før jeg hoppet av og ble leder av Falstadsenteret. Er ikke veldig god på noen ting, men relativt brukbar på masse.

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Gjøre en analog institusjon bedre stilt digitalt, både når det gjelder interne systemer og i møte med kundene (i vårt tilfelle skoleelever, museumsbesøkende og kurs/konferansegjester).

Dine beste tips for effektiv innovasjon?
Forstå mulighetene og grip de. Vi ønsker folk til våre steder, og teknologi skal styrke besøket – ikke erstatte det. Våg å være innovativ og en «first mover».

Hvorfor synes DU at oppdraget er spennende?
Vi har fått muligheten til å gå fra et relativt ukjent museum og minnested fra 2. verdenskrig i Norge, til et museum som har den mest innovative teknologiske løsningen for formidling i hele Europa.

Hva synes DU er de mest interessante nye dilemmaer?
Hvordan lykkes med teknologi i museum som styrker besøket fremfor å erstatte behovet for et besøk. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Internt: prosjektstyringssystem, tidsregistrering og digitale lagringssystem. Eksternt: Digital rekonstruksjon av Falstad fangeleir, forskningsprosjektet MeMin og et digitalt fangearkiv. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?
Nettverksprosjekt hvor felles historie fra Holocaust/2.verdenskrig trekkes sammen på tvers av minnesteder. Dette er en felles Europeisk historie som tradisjonelt fortelles analogt på hvert minnested og arkiv, men med digitale system kan det jobbes bedre innen formidling og forskning.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
At teknologi kan være viktig også for museum - ikke bare som «nice to have» - men som en inntektsbringende aktivitet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har tilgang på penger som lar institusjoner som normalt ikke forbindes med digital endring få mulighet til å være innovative. Snakker her om museumsverden.

Viktigste nye perspektiver fra Covid19?
Hvordan få til undervisning til skoleelever om Falstads historie når elevene ikke kan komme på stedet.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Åpen og inkluderende. Gir stor frihet, men setter store krav til deltagelse og engasjement. Fungerer stort sett veldig godt i Norge, men mindre godt blant en del andre kulturer. 

Kan du oppsummere vår samtale med 10 ord?
Bransjer som av natur er analoge har mye å hente på digitalisering.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan vil museer og minnesmerker styrkes ved å bli mer digitalisert?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digital kunst Endrings agent Innovasjon Digitale opplevelser Digitalisering 
Vi ønsker folk til våre sted, og teknologi skal styrke besøket på stedet, ikke erstatte det. Våg å være innovativ og first mover, det har i alle fall slått veldig positivt ut for Falstadsenterets del.

- Christian Wee

Recommended literature:
Websiden for prosjektet iC-ACCESS Falstads digitale rekonstruksjon på Youtube

This is Stiftelsen Falstadsenteret

Falstadsenteret og Falstad museum ligger på Ekne i Levanger kommune i Nord-Trøndelag og er et minnested og senter for menneskerettigheter. Senteret består av Falstad fangeleir og Falstadskogen som ligger et steinkast unna og var rettersted for okkupasjonsmakten. Skogen er i dag krigsgravplass og fredet kulturminne. Falstad Museum ble etablert i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995, og er innrettet i kjelleren i det som var hovedbygningen for SS-Strafgefangenenlager Falstad. Siftelsen Falstadsenteret ble opprettet i 2000 og er et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter.