<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0068: AI og livslang læring

Gjest: Kristine Eilertsen

Utviklingsdirektør of Lånekassen


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med utviklingsdirektør i Lånekassen, Kristine Eilertsen. Kristine har spesialisert seg på forretningsutvikling og endringsledelse, og er sammen med Lånekassen inne i en spennende tid hvor AI gir store muligheter for effektivisering. I episoden forteller Kristine om hvordan Lånekassen bruker maskinlæring til å identifisere studenter som har oppgitt feil informasjon i lånesøknadene sine og hvordan dette sparer samfunnet for store summer. Hun forklarer også hvordan de bruker en chatbot til å lære deres ansatte om AI.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Jeg jobber som utviklingsleder og har spesialisert meg på forretningsutvikling og endringsledelse som oftest i sammenheng med/som en konsekvens av digitalisering – og AI er kanskje den viktigste av alle teknologiene som digitalisering har åpnet opp for.

Hva gjør dere på jobben? 

Formålet med Lånekassen er å gjøre utdanning mulig og sikre samfunnet tilgang på rett kompetanse – og dette formålet aktualiserer viktigheten av AI for Lånekassen. Ikke bare må vi bruke ny teknologi for å effektivisere driften, vi må også legge til rette for at låne- og stipendordningene er de riktige, så vi kan gjøre utdanning mulig og dekke samfunnets kompetansebehov fremover.

Hva er egentlig AI?

AI er ikke noe nytt, men det er først nå vi har nok kraft bak de viktigste driverne (data, lagring og regnekraft) til virkelig å kunne utnytte potensialet. Det handler om å prosessere data, noe vi allerede eksponeres for hver eneste dag.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi AI bidrar til at mennesker kan fokusere på de oppgavene vi er best på, og at vi i samspill med riktig bruk av teknologi kan oppnå helt fantastiske resultater.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

En AI som tar beslutninger, er ofte ikke i stand til å begrunne disse, og derfor kan man komme borti situasjoner der man føler seg urettferdig behandlet – på individnivå (avslag på låne- eller jobbsøknader), men også for større grupper som faller utenfor arbeidslivet.

Ditt beste eksempel på AI?

Nå er vi i sluttfasen av vår årlige bokontroll. Maskinlæringsutplukket har så langt vist seg å være omtrent dobbelt så effektivt. Selv om det er for tidlig å konkludere med noe, ser vi allerede at dette har ført til en effektivisering internt. I tillegg sparer kontrollen samfunnet for store summer som vi urettmessig ville ha omgjort til stipend hvis vi ikke hadde hatt den.

Har du andre gode eksempler på AI, internasjonalt og nasjonalt?

Mitt favoritteksempel akkurat nå er Amazon, som skal bruke AI for å tilby «anticipatory shipping» til kundene, altså forutse behov og sende varer til kundene før de selv har tenkt på å bestille dem.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Det er mange spennende initiativer i Norge, spesielt blant Startups, og Spacemaker AI er et godt eksempel.

Har du et  AI-sitat du liker spesielt godt?

«Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So instead of artificial intelligence, I think we'll augment our intelligence.» – Ginni Rometty, CEO IBM.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.



Spørsmål:

Teknologi er egentlig nøytralt. Det handler om hvilken datainformasjon som implementeres. Men uansett, mennesker tar beslutninger på egen datainnsamling. Hvorfor kan vi ikke bare stole på denne teknologiens beslutninger?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

AI Maskinlæring Livslang læring
Når AI automatiserer bort jobber eller endrer jobbinnhold øker behovet for å utvikle våre ordninger til å omfatte flere enn bare «standardstudenten». Livslang læring og etter- og videreutdanning er nøkkelord i dette.

- Kristine Eilertsen

Recommended literature:
AlphaGo dokumentaren på Netflix Vær oppmerksom i din daglige interaksjon med AI enten det er via Google, Facebook eller Netflix

This is Lånekassen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet, og administrerer tilbakebetaling av studielån. Lånekassen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta. Ved utgangen av 2019 hadde Lånekassen 318 fast ansatte.