<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0680: Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Gjest: Per Anders Folladal

Daglig leder of Proneo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, om innovasjon i praksis. Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i Trønderlag-regionen. Per Anders forteller om hvordan man kan gå frem for å måle suksess i det første stadiet av innovasjon, gitt at innovasjon er noe som skaper overskudd først om noen år. Per Anders og Silvija diskuterer også begrepet "endringsagent", og hva som skal til for å bli en. 
Full transcript (Available soon)

Hva gjør du jobben? 
Formålet er å bidra til et innovativt og robust næringsliv. Jeg har svært varierende arbeidsoppgaver som leder, og jobber gjerne som prosjektleder hos kunde og bedrift 

Hvordan kjører du innovasjon? 
Som en kontinuerlig  prosess. Innovasjon betinger  handlekraft  og endringsledelse.  

Hvorfor er det spennende? 
Fordi  det handler mer om folk ennteknologi.  

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
Deling vs. proteksjonisme i forhold til korona-appen. Appen har et samfunnsnyttig formål, men det er et gedigent inngrep i personvernet. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Felles plattform og innsikt for ledelse og styre, FRAM Digitalisering og nye leveransemodeller grunn av korona. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Walter  Qvam  har  inspirert  meg  nasjonalt, og internasjonalt er det Elon Musk.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Endringskompetanse,  livslang læring og  kreativitet.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Det er lite som er unikt godt i Norge. En stabil styringsform med høy tillit er et pluss. Det samme er den norske modellen og ansvarskompetansen i forhold til delegering av oppgaver og myndigheter 

Viktigste nye perspektiver fra covid-19?
«Never let a good crisis go to waste». I kriser ligger det også store muligheter for vekst og utvikling 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 
Jeg er meg selv, og det fungerer best i det lange løp. Jeg er tillits-skapende, mulighetsorientert og samarbeidsorientert 

Noen viktige bærekraftperspektiver? 
Sosial bærekraft, redusere utenforskapet og livslang læring 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Hvis  du  tror  du  er  ferdig utlært   er  du  ikke utlært,  men  ferdig.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan kriser, som for eksempel finanskrisen i 2008 eller covid-19, føre til økt innovasjon og verdiskapning?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Endringsledelse Behov Bestillerkompetanse Samarbeid
Det finnes vel to typer endringsagenter, den utbredte sorten og den som stadig finner ny energi og klemmer på videre.

- Per Anders Folladal

Recommended literature:
Historien om Thomas A. Edison av Enid Lamonte Meadowcroft

This is Proneo

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Proneos målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder. Siden oppstarten har organisasjonen arbeidet med over 1000 ulike prosjekter som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling. Selskapet har kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.