<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0682: Fra start-up til scale-up

Gjest: Morten Lind-Olsen

CEO

Dualog


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dualog, Morten Lind-Olsen, om digitalisering i fiskeribransjen og fremtidige muligheter innen bærekraftig vekst. Morten forteller om Dualog, som har klart å gå fra å være en startup til å bli en scaleup med over 70 ansatte i flere land. Med hans erfaring fra denne reisen får vi noen gode historier om gründerskap, hva som var vanskelig i denne prosessen og hva gjorde at det gikk bra til slutt. 

Hvordan  beskriver  du  oppdraget  til  organisasjonen  din?
Vi bringer skip og havner nærmere hverandre.

Dine  beste  tips for  effektiv  innovasjon?
Forenkle.  Sats  på  én  eller  få  ting - og  gjør  dem.

Hvorfor  synes  du at  oppdraget  er  spennende?
Dualog har flotte mennesker, er nordnorsk, globalt tilstede, har shipping som kunder og teknologi som virkemiddel.

Hva  synes  du  er de  mest  interessante  nye  dilemmaer?
Demokratiet i dagens form; internett har tatt det av dage, og demokratisk langsomhet eksisterer ikke lengre.

Dine  egne  relevante  prosjekter  siste  året?
En total fornying av Dualog mens vi er i fart og det er sterke forandringer. I tillegg har jeg stått i bresjen for å samle inn 350 millioner kroner til utvikling av lokalmiljøet i Tromsdalen i form av reiseliv og idrettsanlegg. Det gir energi i å skape noe for andre.

Prosjekter  som  inspirerer  deg  mest,  internasjonalt  og  nasjonalt?
Internett er omsider på vei å bli tatt i bruk til havs. Det skyldes mange gode initiativer i Space med satellitter og dekning, og det setter fart på digitalisering og effektivisering i shipping.

Hva  tror  du  er  relevant  kunnskap  for  fremtiden?
Forandringsforståelse  og  simplifisering.

Hva  gjør  vi  unikt  godt  i  Norge av  dette?
Vi har en kultur for å  finne  opp  ting  og  klare  oss  selv  i  bygd  og  grend. Vi  er  få  hender, så automatisering faller oss naturlig.

Viktigste  nye  perspektiver  fra  covid-19?
Vi vet jo  ikke  utfallet, men rent  intuitivt  ser  jeg  det  som  en gave til miljøet. Tiden var nok overmoden for å tenke gjennom hva vi holder på med.

Hvordan  er  du  som  leder,  og  hvorfor  funker  det?
En  lagbygger og  spiller.  Jeg  er  nysgjerrig  og  utålmodig  med å  definere  og  komme  til  fremtiden. Det er nok inspirerende for de rundt meg, men kanskje litt stressende når man har daglige oppgaver å utføre. Det  følger  nok  alltid  forandringer  i  mine  fotspor.

Noen  viktige  bærekraftperspektiver?
Jeg  tror  at  økonomisk  vekst  som  drivkraft  har  utspilt  sin  rolle. Det vil og må handle mer om fordeling og å ta vare  på  planeten.

Et  yndlingssitat  eller  livsmotto?
Det  står  aldri  i  penger  om du  ønsker  å  realisere  noe.

Kan du  oppsummere vår samtale  med ti  ord?
Uklart mål, personlig, inspirerende, filosoferende, konkret, forandring, fellesskapstyring, Norge, kapitalisme og bærekraft.

Dette LØRNER du:

Bærekraft som vekstmotor Gründerskap Internasjonalisering Fiskeri
Du må bare tro på det du holder på med og stå i det. Alt tar iallfall tre år lengre tid enn det du tror når det gjelder internasjonalt arbeid.

Morten Lind-Olsen

Anbefalt litteratur
Internett og samtaler over ei øl, kultur og samvær

Dette er Dualog

Dualog AS ble opprettet i 1994 og tilbyr en maritim digital plattform som sikrer at internett-, e-post- og skytjenester fungerer pålitelig og sikkert ombord. Selskapet aktiverer og optimaliserer alle IT-tjenester og verktøy kundene trenger for effektiv styring av sine skip. Dualog sine løsninger er nå installert på mer enn 4000 skip i verdensomspennende handel. Selskapet er anerkjent for å hjelpe kunder ved å tilby strømlinjeformede operasjoner, et 24/7 operativt supportteam, løsninger for spenstig cyberinfrastruktur, og innovative løsninger som er skapt i et lidenskapelig forsknings- og utviklingsmiljø.

Refleksjon

Hvor viktig vil digitalisering av fiskeribransjen være for bærekraftig vekst i sektoren?