<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0685: Innovasjon til et globalt marked

Gjest: Hans Petter Hildre

Professor

NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved NTNU, Hans Petter Hildre. Som professor ved NTNU jobber Hans Petter med å utdanne neste generasjon yrkesaktive gjennom et tett samarbeid med næringslivet. I episoden reflekterer Silvija og Hans Petter over innovasjon og entreprenørskap i årene som kommer. Hans Petter oppmuntrer norske gründere til å tenke mer ambisiøst. Han forklarer også hvorfor det er så få bedrifter som vokser seg ut av startup-fasen, og hvordan vi skal vi skal kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Professor i produktutvikling ved NTNU. Levende opptatt av nærings- og arbeidslivet, og er glad i mine studenter.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Jeg stortrives som professor, liker å undervise og arbeidet er særdeles meningsfylt.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å utdanne neste generasjon yrkesaktive er veldig spennende. Jeg er også instituttleder, og det er spennende å utforme et institutt som er litt annerledes enn andre. Vi er også opptatt av å være tett på næringslivet.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Å arbeide med innovasjon og entreprenørskap er krevende, men veldig spennende. Spesielt til de som arbeider med entreprenørskap kan jeg si at det er ekstremt hardt arbeid, men særdeles tilfredsstillende å lykkes.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det største prosjektet er et senter for fremragende innovasjon i maritime operasjoner.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Per Sævik og Idar Ulstein som bygger næringsliv og samfunn. Steve Jobs og Elon Musk har også imponert meg når det kommer til entreprenørskap.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Verden er hele tiden i endring. Det blir nok veldig viktig med en god grunnutdanning, og deretter handler det om å hele tiden bygge på med ny kompetanse - enten på universitetene eller «livets skole».

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en god grunnutdanning i Norge. Det medfører at vi har de nødvendige ferdighetene til å hele tiden oppdatere oss med ny kunnskap. Vår ulempe er kanskje at vi er litt «mett», vi har det kanskje litt for godt.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi har nok implementert mer digitale samhandlingsmetoder og bruk av digitale verktøy i hverdagen de siste 4 ukene enn de foregående 4 årene. Samtidig gleder jeg meg enormt til studentene er tilbake på campus. Det er nesten ikke til å holde ut, vi får litt brakkesyke alle sammen.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Bærekraft blir viktigere. Jeg tror bærekraft blir en integrert del av det vi arbeider med hver dag framfor en egen disiplin eller aktivitet.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Som et ledende universitet i Norge og campus i Ålesund må vi være næringsnær, relevant og interessant.

Dette LØRNER du:

Fra start-up til Scale-up  Oppskalering   Innovasjon  Globalt marked  Konkurransekraft  Innovasjon Norge 
Ikke alle kan bli den perfekte entreprenør, men alle kan bli så mye bedre.

Hans Petter Hildre

Anbefalt litteratur
Disiplined Entrepreneurship av Bill Aulet, professor på MIT Design Thinking og utviklingen som skjer på Standford University

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.

Refleksjon

I episoden diskuteres det at vi skaper for mange bedrifter i landet vårt, og for få tenker innovasjon. Hvordan kan vi få en endring i dette?