<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med-gründer i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø, om hvordan de hjelper bedrifter å prioritere og ta beslutninger for fremtiden. Tangofy leverer en digital Business Innovation Platform og har som sitt oppdrag å samle den kollektive forretningserfaringen for å bygge sterkere selskaper.I podcasten diskuterer Ellen og Silvija hvordan gründerne i Tangofy har klart å digitalisere seg selv, og reflekterer rundt om det er mulig å forenkle hverdagsledelse og skape innovasjonskultur gjennom å anvende teknologi. 

Hvem er du, personlig og faglig?
“Techmamma” til to og “Techbestemor” til tre. Har masse energi og liker utfordringer. Har jobbet med innovasjon og digitalisering i mange tiår.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Øke modenheten hos våre kunder rundt digitalisering og mulighetene dette gir. Løsning for en digital hverdagsledelse, hvor nøkkelord er forenkling og smart samhandling.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å kunne få gi tilbake og bistå våre kunder med å sette fart og få dem til å jobbe enda bedre sammen på en smartere og inkluderende måte.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Modenhet rundt digitalisering, og helhetlig forståelse av hva dette er og hva som må til for å komme videre. Det henger igjen for mye arv som ikke fremmer innovasjon.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
- Inkludering: involver og inkluder de ansatte i forretningsutviklingen
- Mangfold: sammen bygges katedralen - ikke «du» og «jeg», men «vi»
- Begeistring: gi anerkjennelse, praktiser åpenhet og «walk the talk»

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Systemutvikling av Tangofy sine tjenester, marked og salg, samt prosjektleveranser for kunder.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror kunnskapen vi alle erverver oss blir den verdifulle summen av virksomhetens kompetanse-kapital som gir en evne til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer de står ovenfor, dersom en evner å tilrettelegge for dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er et kinesisk ordtak som er: "når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller". Vi i Norge evner å snu oss, både utdannelsesinstitusjoner, virksomheter og folket.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Mennesket, samhold og viktigheten av tilstedeværelse og nærhet. Vi har stoppet tiden og kanskje funnet litt tilbake til de verdier som faktisk betyr noe. I tillegg samler vi oss som nasjon og støtter opp under anbefalinger og oppfordringer fra sentrale organer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Er opptatt av etterlevelse av verdier ikke bare på jobb, men også privat. I lederroller har jeg vært opptatt av deling av informasjon gjennom åpen kommunikasjon. Er opptatt av “å se” menneskene bak fasaden og å være en god rollemodell.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
I Tangofy er vi opptatt av bærekraft og vi vil jobbe for å understøtte 4 av de 17 bærekraftsmålene (3, 5, 9 og 17).

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Life begins at the end of your comfort zone”.

SME

This what you will learn:

Innovasjon Forenkling Strategi Forretningsmuligheter Utviklingsarbeid 
Vi erfarer at det er vanskelig får møtene til å endes og endene til å møtes.

- Ellen Gundersen Husebø

Recommended literature:
McKinsey, utvalgte emner Lorange Network, Simon Sinek, Martin Armstrong for å nevne noen

This is Tangofy

Tangofy ble etablert i 2016, og har kontorer i Sandnes i Norge og i Ho Chi Minh, Vietnam. Gründerne har en spennende 360 ??° profil med erfaring fra alle sider av bordet, både som leverandør, kunde og utførende rådgivere. Tangofy leverer en digital Business Innovation Platform og har som sitt oppdrag å samle den kollektive forretningserfaringen for å bygge sterkere selskaper. Tangofy sin plattform PULSE ønsker å hjelpe selskaper til en komplett arbeidsflyt, og tjenesten er 100% digital. Tangofy er samarbeider i dag med Microsoft og Play Design, og er støttet av Innovasjon og Norges Forskningsråd.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse