<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jorunn Hodne som er prosjektleder for Rogaland i miniatyr - en mulighet for å oppleve fjord og fjell, historier og attraksjoner fra 23 rogalandskommuner på tre timer. Jorunn Hodne har utdanning i reklametegning og videojournalisme, men er også veldig glad i sang og musikk. Rogaland miniatyr startet med et dukkehus fra gjenbruk som var en kopi av Jorunn sitt eget hjem. Målet er nå å gi økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser og grønn turisme.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Potet, kan litt om alt, men kan ikke alt om noe. Liker å tilegne meg ny kunnskap, men nerder meg ikke til i dybden på et fag. Sosial og blir glad av å hjelpe folk. Ser løsninger, ikke problemer.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?  
Vil ta samfunnsoppdrags-ansvar. Bidra til at regionen samhandler på tvers av kommunegrenser, fagkunnskap og miljøer. Øke slagkraften til Rogaland. Knytte bånd og trekke lasset i lag.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?  
At jeg våkner opp med nye ideer hver dag, og gleder meg til å finne ut hvordan de skal løses rent praktisk.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?  
At like barn leker best, og at ulike faggrupper ikke snakker samme språk. Kapitalisktisk tankegang: alt for kunden. Kreativ tankegang: alt for kunsten.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?  
Snakk med mest mulig mennesker, det skjer mye i møte med andre  
Hold fokus og lag prioriteringslister 
- Vær en kameleon, ha respekt for andre

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Prototypeen; et samarbeidsprosjekt 
ITSA Start 
Studiereiser til NY, Mexico, Tyskland og Danmark

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?  
Alle som har gjort gründerreiser er inspirerende å høre på. Alle har sine varianter av denne reisen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Kunnskap innen teknologi, medisin, miljø og forskning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Vi ligger ganske godt an på alle disse feltene i forhold til de fleste andre land i verden. 
 
Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
Hvor sårbar verden er, at alt kan faktisk skje.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?  
Krevende, forventer at folk jobber hardt og leverer som avtalt. Det funker fordi at jeg bretter opp ermene og motiverer ved å jobbe side om side til produktet er levert.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  
Alle liker å snakke om bærekraftsmålene, men er vi flinke nok til å gjøre endringer i våre liv? Covid19 har tvunget oss til å ta et skritt tilbake, og kanskje kan dette ironisk nok hjelpe oss å nå en del av målene?

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Liker ikke sitater og motto. Vis med handling, ikke med ord

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?  
Framtidsperspektiv, ståsted, motivasjon. 

SME

This what you will learn:

Framtidsperspektiv Motivasjon Scale up Disiplinert entreprenørskap
Vis med handling, ikke med ord.

- Jorunn Hodne

Recommended literature:
Google, YouTube og tutorials

This is Rogaland i Miniatyr

Rogaland i miniatyr er et kunnskap- og teknologi-basert opplevelsessenter der miniatyrmodeller fra hele Rogaland samles under ett tak. Her stilles det ut lokale attraksjoner, signalbygg, museer og naturperler. Modellene formidler også historier på en ny og interaktiv måte ved hjelp av teknologi og smartbrett.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse