<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0690: Fra behandling til forebygging

Gjest: Bjørn Lorentzen

Daglig leder of Tidewave R&D


Med Vert Silvija Seres

Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Tidewave R&D, Bjørn Sebastian Lorentzen, om de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.
Full transcript (Available soon)

 

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke muligheter for å realisere innovative verktøy som forbedrer helseomsorgen i norsk helsesektor? Hadde vi vært enda mer rustet dersom det ble arrangert pitcher oftere? Om så, hvem skal stå ansvarlig for gjennomføringen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Gründerskap Produktutvikling Skalering
Det kan ofte være vanskelig å tallfeste effekten av forebygging, og mye lettere å sammenligne kortsiktig behandling mot investeringskostnader her og nå

- Bjørn Lorentzen

Recommended literature:
A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Organizations kan anbefales.

This is Tidewave R&D

I dag er Tidewave R & D et helseteknisk selskap som fokuserer på hjelpemidler for mennesker med bevegelseshemming.