<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0690: HEALTHTECH: Bjørn Lorentzen: Fra behandling til forebygging

Gjest: Bjørn Lorentzen

Daglig leder

Tidewave R&D


Med Vert Silvija Seres

Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Tidewave R&D, Bjørn Sebastian Lorentzen, om de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.

 

 

SME

This what you will learn:

Gründerskap Produktutvikling Skalering
Det kan ofte være vanskelig å tallfeste effekten av forebygging, og mye lettere å sammenligne kortsiktig behandling mot investeringskostnader her og nå

- Bjørn Lorentzen

Recommended literature:
A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Organizations kan anbefales.

This is Tidewave R&D

I dag er Tidewave R & D et helseteknisk selskap som fokuserer på hjelpemidler for mennesker med bevegelseshemming.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse