<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. Torstein ble først innvalgt på Stortinget i 2013 og satt da i finanskomiteen. I dag har han fokus på både skolepolitikk og det som kan bli Norges nye industrieventyr – nordsjøplanen til AP. I episoden forteller Torstein om skolepolitikk for fremtiden; er dagens utdanningssystem godt nok? Og hvordan kan universiteter legge til rette for livslang læring? I tillegg forteller han om hvordan havvind, karbonfangst og hydrogen kan hjelpe velferdsstaten Norge i årene som kommer.

Utdanning og hobby?

Broiler, bac i kunstvitenskap. Hobby: bygger LEGO.

SoMe tagger?

@TorsteinTS på Twitter og Insta, har page på Facebook.

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?

Felleskap.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?

Brytningstid - nå det haster. Teknologi må spille en annen rolle under Covid; åpenhet, dele, statsdata.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?

1. Kunnskap 2. Arbeid 3. Næring

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?

1. Nordsjøplanen til AP; havvind, karbonfangst, hydrogen - Norges nye industrieventyr. 2. Skolepolitikk for fremtiden: • Skolen vi har nå forbereder oss ikke godt nok til fremtiden • Universiteter som ikke legger tilrette for livslang læring - en blir ikke ferdig utdanna (Rett til EVU) • Future skills (Vi må forstå mer av teknologien vi omgir oss med) • Forskjeller - fortsatt slik at de med det dårligste utgangspunktet gjør det dårligst på skolen 3. Norges unike posisjon og muligheter: • Oljefondet ut av kull - endelig i mål etter år med arbeid • Romfartsstrategi - endelig vedtatt etter år med kamp

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Bratteli og Gerhardsen - gamle AP-kjemper som løste tidligere kriser. 75 år siden 1945 - visjon for landet sitt - gjenoppbygging av Norge da og nå etter Covid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Tillitt, kunnskap, penger på bok.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

1. Teknologi i skolen og på arbeid 2. Kan ikke fortsette som før - nå vi velger hvilket samfunn vi vil ha etter krisen: • Arbeid • Ulikhet / mindre forskjeller • Klima og grønn omstilling (vi skal leve av å løse klimakrisa) Dette er noe vi ikke klarte etter finanskrisa (ulikhet) eller oljekrisa (omstilling).

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?

Folkevalgt, ikke politiker. Det haster - derfor broiler.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?

Vår viktigste oppgave. Norge skal leve av å løse klimakrisen!

Ditt livsmotto?

Engasjer deg for en bedre verden.

Politician

This what you will learn:

Data som nasjonal ressurs  Norges unike posisjon og muligheter  De nye jobbene  Regulering som driver innovasjon 
Det har kanskje ikke helt gått opp for oss hvor viktig data er, vi har enorme muligheter til å være med å påvirke.

- Torstein Tvedt Solberg

Recommended literature:
Westworld / Black mirror  Bad Education - HBO  Two Popes – Netflix  Mariana Mazzucato - blogger på Agenda Magasin 

This is Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse