<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0695: Samarbeid som innovasjonskraft

Gjest: Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver of Sparebank1 SMN


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Bedriftsrådgiver i Sparebank1 SMN, Ingunn Figenschou Eggen, om hvordan banken jobber for å bidra til innovasjon og næringsutvikling. Ingunn og Silvija diskuterer hvilke faktorer som er viktige for å bidra til at gründere lykkes, og Ingunn gir eksempler på hvordan man kan koble sammen gründere på tvers av industrier. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial, pliktoppfyllende, nysgjerrig, lyst til å lære mer. 

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Gjennom samfunnsutbyttet: Bidra til innovasjon og næringsutvikling. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye ideer. Finansbransjen er i stadig utvikling. Personlig brenner jeg for samarbeid mellom næringsliv, bank, klynger etc. for å skape arenaer og nettverk for innovasjon.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Se gründere som lykkes. Jeg jobber mot gründere, oppstartsbedrifter og spin-offs fra etablert næringsliv, og bidrar med egeninnsats og bankens samfunnsutbytte til å skape nettverksarenaer for samarbeid.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Hjelpe mange små eller fokusere på færre, men store aktører? 

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Delta i nettverksarenaer, bli kjent med andre i samme bransje, samt selskaper i helt andre bransjer man kan ha noe til felles med. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Studietur for å koble industriaktører innen olje med aktører innen havbruk
- Gründersamling
- Industriens dag

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og relasjonskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Generell åpenhet mellom selskaper – lav terskel for å samarbeide.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Nye måter å treffes på. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg er ikke leder, men er på eget initiativ aktiv i næringslivet/samfunnet i min region.  

Noen viktige bærekrafts perspektiver?
Stort fokus på innovasjon av nye bærekraftige ideer. Samarbeid for å nå målene er bærekraftsmål nr. 17.

Et yndlingssitat eler livsmotto?
«Dette har jeg ikke prøvd før så det klarer jeg sikkert».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Trøndelag har dyktige folk innenfor flere bransjer som olje og gass, maritim sektor, transport og infrastruktur. Hva skal til for å koble folk på tvers av industrier? Gi også konkrete eksempler.

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Samarbeid mellom næringsliv, bank , klynger mm. Nettverk for innovasjon Gründerskap Innovasjon Omstilling
Sammen får vi ting til å skje

- Ingunn Figenschou Eggen

This is Sparebank1 SMN

SpareBank 1 SMN er Midt-Norges ledende finanskonsern og en del av SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet med datterselskap har i underkant av 1500 ansatte. Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for organisasjonen - lokalt, nasjonalt og globalt.