<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0696: Endringsledelse i offentlig sektor

Gjest: Therese Troset Engan

Avdelingsleder of Innovasjon Norge for regionen Trondheim


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avdelingsleder hos Innovasjon Norge Trøndelag, Therese Troset Engan, om hvilke triks hun har lært om innovasjonsutvikling i grenselandet offentlig og privat sektor. Therese forteller om mulighetene hun ser for innovasjon i regionen Trønderlag og i Norge generelt. Silvija og Therese diskuterer også hvordan vi kan tenke innovasjon på nye måter, med nye forretningsmodeller, gitt alle mulighetene som oppstår nå gjennom den fjerde industrielle revolusjonen.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial og nysgjerrig med et stort hjerte for innovasjon og utvikling.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Bidra til vekst og utvikling av norsk næringsliv.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Todelt: 1. Et viktig samfunnsoppdrag som det gir mening å jobbe for 2. Å møte bedrifter og personer som gløder for det de driver med og få lov til å være med på reisen til disse

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Drift VS utvikling. Noen bedrifter og ledere evner å balansere dette utrolig godt, mens andre har store utfordringer. Dette er spesielt en utfordring i offentlig sektor. Det å være god på utvikling og innovasjon fordrer en annen type ledelse.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Forankring hos ledelse og medarbeidere, endringsagenter og pågangsmot.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg er ny i jobben, men i Helse Nord-Trøndelag jobbet jeg med å legge til rette for uttesting av teknologi i sykehusene.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Nasjonalt; Petter Stordalen. Mer lokalt vil jeg trekke frem en tidligere leder jeg jobbet mye med; leder for prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag, Øystein Sende.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Tilpasnings- og omstillingsevne, teknologi, samarbeid på tvers av fagområder, samt relasjonskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er gode på teknologi. Norsk olje- og gassnæring har over en årrekke vært dyktige på å tilpasse seg nye rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt. Denne næringen har kompetanse og kunnskap som er viktig for fremtiden og for omstilling til grønn og bærekraftig verdiskaping.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Evnen til nytenking og omstilling er kompetanse som kommer til å bli viktigere enn noen gang.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg er ikke riktig person til å si at det funker, men jeg vektlegger åpen og direkte kommunikasjon i det meste jeg foretar meg. Videre liker jeg å tro at jeg er god til å lytte og involvere organisasjonen i utviklingsprosessene jeg har ansvar for. Men jeg må si at balansegangen mellom fart og brems er krevende da iveren etter å utvikle kan bli for stor, så her er det viktig å bruke de sosiale antennene.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Du høster det du sår».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Med utgangspunkt i den fjerde industrielle revolusjonen; hvordan skal Norge forholde seg konkurransedyktig i fremtiden innen innovativ vekst i offentlig sektor?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Dilemmaet drift vs utvikling Offentlig innovasjon Endringsledelse Vekst og utvikling av norsk næringsliv 
Evnen til nytenkning og omstilling er kompetanse som kommer til å bli viktigere enn noen gang.

- Therese Troset Engan

Recommended literature:
Teaming to innovate; Amy C. Edmondsen og strategisk ledelse av Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten 

This is Innovasjon Norge for regionen Trondheim

Innovasjon Norge i regionen Trondheim hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Trøndelag. De tilbyr finansiering, rådgivining og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varene og tjenestene dine. De har egne eksperter innen internasjonalisering, innovasjon, EU-finansiering, lånefinansiering og oppstart av bedrift.